Nytt styre i Museum Nord

09 juli 2024

Stiftelsen Museum Nord har ansvar for drift og utvikling av de fleste museene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Blant våre 21 arenaer er det store anlegg som tar imot et stort antall besøkende hvert år. Samtidig driver vi også mange mindre steder, som flere skolestuer og bygdetun, som ofte har stor betydning lokalt. Blant museene er Lofotr Vikingmuseum, Hurtigrutemuseet og Narvik Museum. I 2023 besøkte ca 290.000 personer museene i Museum Nord. Museum Nord har også flere, svært omfattende prosjekter.

Museum Nords øverste organ er styret. Styret består av 9 personer som representerer de tre ulike regionene; det faglige og akademiske miljø, Nordland fylkeskommune og Museum Nords ansatte. Styremedlemmene velges for 2 år. Styrets leder og nestleder velges av styret selv, for 1 år.

Følgende styre ble valgt i mai 2024

Temamuseene
Søren Fredrik Voie, Vestvågøy
Varamedlem: Lars Stenvik, Trondheim
Hill-Marta Solberg, Sortland
Varamedlem: Kjersti Elise Tønnesen Busch, Vågan

Region Lofoten
Børge Larsen, Vågan
Varamedlem: Lena A. Hamnes, Vågan

Region Vesterålen
Hilde J. Hansen, Øksnes
Varamedlem: Daniel Sowe, Hadsel

Region Ofoten
Lena Hope, Narvik
Varamedlem: Ann-Hege Lund, Narvik  

Nordland Fylkeskommune
Sonja A. Steen, Sortland
Varamedlem: Marthe Hov Jacobsen, Sortland

Ansattes representanter
Julie Sæther, Bø
Varamedlem: Terje Storslett, Moskenes
Terje Bøe, Vestvågøy
Varamedlem: Julie Beck Gjellesvik, Sortland

Kompetansemiljø
Årstein Svihus, fagsjef Stiftelsen Museum Vest
Varamedlem: Geir Davidsen, Bodø Kommune

Styret har valgt leder og nestleder:
Søren Fredrik Voie, styreleder
Varamedlem: Lars Stenvik
Sonja A. Steen, nestleder
Varamedlem: Marthe Hov Jacobsen

Søren Fredrik Voie tar over som styreleder etter Randi Melgaard. Melgaard har vært styreleder over flere perioder. Voie betegner Melgaard som en dyktig og engasjert styreleder.

Søren Fredrik Voie, styreleder for Museum Nord, valgt i mai 2024.

Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Bildet viser styreleder fra mai 2024 Søren Fredrik Voie.

Styrearbeid i museum nord – en stor oppgave

Styret i Museum Nord har et stort og mangfoldig museum å forholde seg til. Oppgavene er mange og til dels omfangsrike og krevende. Styreleder Søren Fredrik Voie har sittet i Museum Nords styre i en årrekke og kjenner organisasjonen godt. Voie har også i en årrekke vært styreleder i Lofotr AS og dermed sterkt involvert i utviklingen av Lofotr Vikingmuseum. Han uttaler at han er svært fornøyd med det nyvalgte styret i Museum Nord. Styremedlemmene representerer stor bredde i fagområder, og de er også selv dyktige innen sine fag. Voie sier at han ser fram til et godt og engasjert samarbeid i de neste årene. Blant de store prosjektene for Museum Nord i inneværende periode er utviklingen av SKREI (Vågan), miljøprosjektet GAIA Vesterålen og et mulighetsstudie for fornyet museumsvirksomhet i Ofoten.

Raskt om museum Nords organisering

Mer om Museum Nord
Museum Nord arbeider med natur-, kultur- og kunsthistorie. Våre museer, samlinger og historiske bygninger ligger i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Vi formidler kunnskap og perspektiver på historie og nåtid. Med utgangspunkt i vår lokale tilhørighet favner vi lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Administrasjon, FoU og prosjekter
Administrasjonen og Forskings- og Utviklingsteamet (FoU) er fordelt rundt i organisasjonen. Prosjektene ledes av prosjektledere.

Museum Nord er organisert i fire regionale avdelinger
Vest-Lofoten, Vågan, Vesterålen og Ofoten. Drift og museumsfaglig arbeid på hver lokalitet er organisert i disse avdelingene. Fagarbeid skjer etter en felles koordinering og faglig rådgivning av FoU-avdelingen. Hver avdeling ledes av en avdelingsdirektør. Geir Are Johansen er direktør i Museum Nord.

Kommersiell virksomhet
Museum Nord har skilt ut sin næringsvirksomhet i datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. Selskapet drifter den kommersielle virksomheten i alle anlegg med salgstilbud og sesongansatte. Denne virksomheten er av stor betydning for å gi gjestene gode opplevelser og utvikle museene videre.

Vi ønsker nytt styre i Museum Nord velkommen, lykke til med det gode arbeidet.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.