Nytt Togtak på Katterat

11 juli 2024

Nytt togtak på Katterat stasjon

Driftsansvarlig for Museum Nords museer i Ofoten, Håvard, har vært flere turer opp til Katterat stasjon på Ofotbanen for å legge nytt tak på en togvogn som står på stasjonen.

Håvard har fjernet den gamle seilduken og takpappen som har vært på togvogna, og deretter lagt på ny frisk rullepapp på trobordene.

«Det har vært et artig prosjekt å få skifte et togtak, litt utenom det vanlige» forteller Håvard, og sender stor takk til Spordrift for frakting av verktøy og stillas og til Bane NOR for losji på Katterat-turene hans!

les om Ofotbanen

Ofotbanen

Den 43 kilometer lange jernbanestrekningen fra Narvik til Riksgrensen er en sammenhengende rekke av kulturhistoriske godbiter ispedd vakker natur og svimlende utsikter.

Stasjonene på Ofotbanen

Ofotbanen har mange innholdsrike togstasjoner. Bli bedre kjent med stasjonene på Ofotbanen i denne historien.

Elektrifiseringa av Ofotbanen

Elektrifiseringa av Ofotbanen – I 1923 gikk man over fra damplokomotiv til elektrisk drevne lokomotiver på Ofotbanen.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.