Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

11 juli 2024

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

 – Dette er en stor milepæl for SKREI-prosjektet, sier Jens-Henrik Andersen, prosjektleder for SKREI. Vi er veldig glade for å ha for å ha landet en avtale med Sortland Entreprenør om å bygge Museum Nords nye satsning utenfor Kabelvåg.

SKREI er et nasjonalt prosjekt som vil ha stor betydning ikke bare for Lofoten, men også for områdene rundt. Vi gleder oss over at verdiskapningen fra selve byggeprosjektet blir her i regionen. På det meste kan det komme til å være så mye som 75 personer i arbeid på tomta. Og dette er bare begynnelsen på ringvirkningene vi kommer til å se fra SKREI, sier Jens-Henrik Andersen.

To menn som gir hverandre et håndtrykk

(fra venstre: Styreleder i Skrei Eiendom, Jonas Tetlie er svært fornøyd med at det er inngått avtale med Sortland Entreprenør AS v/ daglig leder Andreas Einejord om den første og desidert største av totalt fire byggentrepriser ved SKREI)

Det er Skrei Eiendom AS som er byggherre for Otolitten. Skrei Eiendom AS er Vågan kommunes selskap, med oppdrag å bygge og drifte bygningsmassen som inngår i SKREI.

Sortland Entreprenør AS har nå signert den første og desidert største av totalt fire byggentrepriser – en avtale som dekker snekkerarbeid, betong, stål, glass og utomhusområdene til SKREI og det nye hovedbygget, Otolitten. Entreprisene som gjelder ventilasjon, rørteknisk og elektro er sideentrepriser som avgjøres i august.

Lokal verdiskapning

– Det er ingen selvfølge at en regional entreprenør skulle ha kapasitet til å ta på seg et så stort prosjekt, sier prosjektleder for SKREI Jens-Henrik Andersen..
– Men Sortland Entreprenør har levert på alle punkter, og vi har hatt svært godt forhandlingsklima under kontraktsarbeidet med stor vilje til å komme til enighet. Byggearbeidene tar til i august og avsluttes i desember 2025. Etter det skal det installeres innredning, utstilling m.m. Anbudsfristen var 31. mai og forhandlingene foregikk i juni/juli

Det lokale firmaet Svenning, som allerede har gjennomført et omfattende grunnarbeid på tomta, er også engasjert videre som underentreprenør.
– Grunnarbeidet på byggetomta har gått veldig bra. Vi er nå i den heldige posisjon at vi faktisk ligger litt foran skjema og ser fram mot byggestart rundt midten av august, sier Andersen.  

Siden høsten 2023 har den eksisterende bygningsmassen (tidligere kjent som Våganheimen) blitt revet og materialer delt ut til ombruk. Det er drevet omfattende graving og sprengningsarbeid på tomta. Blant annet er 900 kubikk med stein hentet ut. Store deler av disse massene har blitt lagret i et lokalt deponi. Det siste bygget på tomta, som i dag huser prosjektkontorene til SKREI er planlagt revet høsten 2024.   

Om sortland entreprenør

Sortland Entreprenør AS er Vesterålens ledende entreprenørselskap og har de senere årene utvidet sitt nedslagsfelt til å omfatte hele landsdelen. De leverer entreprenørtjenester til både det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid.

Sortland Entreprenør er en del av Kronsteingruppen – et konsern med 275 ansatte og 1,2 milliarder i omsetning som har spesialisert seg innen entreprenørtjenester og byggevarer.

– Vi er svært fornøyd med å ha kommet til enighet og gleder oss til å komme i gang med prosjektet. Det bidrar til verdiskapningen i regionen når slike prosjekter går til Nordnorske aktører. Det sier daglig leder i Sortland Entreprenør Andreas Einejord.

Personer som står på ei byggetomt

Sortland Entreprenør AS, Skrei Eiendom AS og SKREI/Museum Nord på tomta hvor den 5000m2 store Otolitten skal føres opp. Fra venstre: Lars Langø prosjektleder Sortland Entreprenør AS, Marit Anette Eilertsen prosjektleder Sortland Entreprenør AS, Andreas Einejord daglig leder Sortland Entreprenør AS, Jonas Tetlie styreleder Skrei Eiendom AS, Jens-Henrik Andersen prosjektleder SKREI)

SKREI åpner i 2026

SKREI vil bestå av nybygget Otolitten samt eksisterende Lofotmuseet (tv), Lofotakvariet og Galleri Espolin (th). Tilsammen skal dette utgjøre SKREI. Her skal vi formidle historien om Norges viktigste fisk, torsken. Lofotfisket har vært og er en sentral verdiskaper i Norge. I Storvågan, hvor vi kjenner til at den første kommersielle handelen med tørrfisk fant sted skal historien fortelles i form av opplevelser og utstillinger året rundt.

Sortland Entreprenør AS skal føre opp bygget Otolitten. Det blir på 5000 m2 og skal romme en stor utstilling, arealer for skiftende utstillinger, serveringstilbud, kontorer, magasin og konserveringsverksted mm.

Bilde som viser Otolitten i Storvågan

Illustrasjoner: Lpo arkitekter.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.