Stolt av matkulturen

11 juli 2024

CONVIVIUM – Lofoten som pilot for bærekraftig mat og matkultur

Museum Nord deltar i Horizont Europa prosjekt CONVIVIUM i de neste 3 årene.

Etter å ha lagt et godt grunnlag sammen med inspirerende partnere fra Portugal, Frankrike, Spania og Nederland tidligere i år, har vi nå fått beskjed at prosjektet CONVIVIUM også blir finansiert!

Prosjektet er finansiert med 3.5 millioner euro av Horisont Europa og er nå i det formelle oppstartsarbeidet. Planlagt begynnelse av prosjektaktivitet er i oktober 2024. Horisont Europa er det mest prestigefulle forsknings- og innovasjonsprogram i Europa, og i gjennomsnitt blir bare 15% av søknader godkjent.

«Prosjektet tar som utgangspunkt at mat berører alle våre liv og er en felles erfaring vi deler. Vi ser på matkulturer som «levende kulturarv» som reflekterer samfunnet» sier Anna Vermehren, FoU-leder i Museum Nord. «I Lofoten har vi en fantastisk og særlig god matproduksjon og matkultur, og det er noe å være stolt av! Vi har eksepsjonelle råvarer som kanskje folk utenfra setter mer pris på enn de som bor her» sier Bjørg-Elin Kärn fra LoVe utvikling som skal utvikle et «Matmanifest» som en del av prosjektet.

Museum Nord ønsker å fremme dialog i lokalsamfunnet i de neste fire årene, ved å bruke matkulturarven til å stimulere diskusjoner om historiske, moderne og fremtidige regionale spørsmål. Museum Nord skal kartlegge alle ungdoms- og grendehus i Lofoten og tar kontakt med de som tar vare på disse.  «Slike møteplasser er en felles kulturarv som mange setter pris på, men i det siste, og særlig etter korona pandemien har vi en følelse av at husene er mindre i bruk – og det skal vi finne ut av», sier Vermehren. «Vi ser for oss å organisere felles måltider og åpen dialog for å utforske tema rundt våre lokale mattradisjoner, som sjø- og landbruksprodukter, for å engasjere samfunnet til å tenke nytt på fremtiden. På laget er OsloMet og SIFO som forskningspartnere for å organisere disse aktivitetene og dokumentere vår kulturarv.

«Vi gleder oss til å komme i gang og finne ut hva folk tenker om sine mattradisjoner, om bruk av lokale råvarer og fornying av matretter; men ikke bare det, prosjektet inneholder spennende muligheter for å forene initiativ og organisasjonene som matsatsing og for å støtte de som produserer og tilbereder maten der vi bor. Vi skal jobbe i lag med lokale aktører fra grendelagene, velforeninger og lokale bedriftene», sier Vermehren

Museum Nord er i dag partner i 4 Horisont Europa prosjekter:

Les mer

CONVIVIUM

Horisont Europa-prosjektet CONVIVIUM adresserer bærekraftig mat og matkultur i Lofoten.

EU-prosjekter

Museum Nord er med på 4 Horisont Europa prosjekter i dag.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.