Sommer 2016: Sommeråpning og foredrag av Trym Ivar Bergsmo hos Bø Museum

19. juni klokka 12:00 markerer Bø Museum starten på sommeren.

Før ut er det foredrag: Trym Ivar Bergsmo skal snakke om hvordan han tilnærmer seg fotograferingen av det nordnorske landskapet, og de andre historiene og opplevelsene han formidler fra landsdelen vår. Trym Ivar Bergsmo er opptatt av menneskene og sammenhengene mellom mennesket og naturen; hvordan påvirkes vi gjensidig og hvordan vi er avhengig av hverandre. Bergsmo skal også snakke om det arktiske lyset og vise mange av sine egne bilder.

Bø museum åpner samtidig en utstilling om fotografiets historie. Utstillingen heter En fotografisk tidsreise og viser foto av en annen bauta i vår fotografiske historie, nemlig Anders Beer Wilse. Wilse var i Bø i 1938 og tok bilder som viser et ganske annet landskap og en annen bebyggelse enn det vi ser i dag. «Wilse ble i sin samtid og ettertid kjent som den store Norgesfotografen. Han bar sitt 10 kg tunge kamera til topps i fjellområder i øst og vest, fotograferte Lofotfisket mens fembøringen ennå var den vanlige bruksbåt, dokumenterte industriens fremvekst i Norge og portretterte de fleste av tidens store kulturpersonligheter. Sannsynligvis har ingen fotograf verken før eller siden gjennomtrålet hele Norge slik Wilse gjorde det i første halvdel av 1900-tallet.» (norskfolkemuseum.no). Bø museum har fått 8 foto fra Norsk folkemuseum i anledning fjorårets Wilse-år som markerte hans 150 års jubileum.

Publikumfår også se utstillingen Trolltamp – Jack Berntsen og den nordnorske visebølgen laget av Nordland fylkeskommune og Arkiv i Nordland. Jack Berntsen var et fyrtårn i dannelsen av den nordnorske identiteten. Hadde det ikke vært for han, hadde vi kanskje enda stått med hua i handa og knota på bokmål i det offentlige rom.

Sommer 2016: Nye utstillinger hos Museum Nord Divtasvuodna/Tysfjord – Kjøpsvik og Korsnes

Museum Nord Divtasvuodna/Tysfjord byr på hele to nye utstillinger i sommer. På Korsnes kan du oppleve utstillingen EVIGE ØYEBLIKK som skildrer fotografen Magdalene Norman (1877–1979). Magdalene var en viljesterk dame med salt i replikken. Hun vokste opp på Korsnes, og returnerte dit sent i livet for å jobbe som poståpner og dampskipsekspeditør. Gjennom bildene blir vi – bit for bit – kjent med livet hun levde, reisene hun dro på, og menneskene hun var glad i.

I Kjøpsvik er det bygget opp en helt ny utstilling som har fått navnet SPREKK – En utstilling om folk og fjell i Tysfjord. SPREKK undersøker temaer som identitet og kultur, folketall og mennesker, samene i Tysfjord, fiskeri, industri og skole. Lokalt produserte materialer som sement og kvarts er brukt i oppbyggingen av utstillingen.

Det blir åpningsmarkering for begge utstillingene. Først ute er Korsnes, som håper 8. juni klokka 12:00. 24. juni klokka 13:30 blir det arrangement i Kjøpsvik. Det er gratis inngang på begge steder.

Begge museene er åpne i sommer. For å se åpningstider og mer informasjon om utstillingene, gå inn på sidene til Korsnes og Kjøpsvik.

had004

Gamle bilder fra Hadsel – prosjekt bildeinnsamling

Museum Nord- Vesterålsmuseet er med i et prosjekt sammen med Hadsel kommune, Hadsel historielag og Bygdeboknemnda, som har som mål å samle inn bilder som forteller kommunens historie. Derfor er vi interessert i å få samlet inn, scannet og registrert flest mulig bilder fra Hadsel, fra bildets opprinnelse og frem til ca. 1990.

Les mer...

Har du naturbilder, bilder fra dagliglivet, arbeidslivet, foreningslivet, jubileer, marked, hus, fjøs, verksteder, store hendelser i nærmiljøet eller rett og slett fra familiebegivenheter så er vi interessert.
Bildene blir registrert i en database for Vesterålsmuseet, og en del av bildene blir lagt ut på den nasjonale basen Digitalt museum hvor alle kan søke å finne bilder fra hele Norge.
I tillegg vil vi sette sammen et bildespill på ca. 100 bilder som skal ligge på Hadsel kommunes hjemmeside for å kunne gi et innblikk i vår felles historie.
Bildene kan også bli brukt i historiske trykksaker som temahefter, historiebøker, gårds- og slektshistorie fra Hadsel kommune alene eller i samarbeid med museer, historielag ol.

had001OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det blir etablert tre innsamlingssteder i kommunen – i Stokmarknes, på Melbu og på Innlandet. I tillegg har vi folkemøter i alle skolekretser i april og mai. Her kan dere levere inn bilder. Noen vil kanskje levere originalene fra seg av ulike grunner, andre vil kun la bildene bli skannet og beholde originalene selv. Registratoren vil informere om bruken av materialet, og vil være behjelpelig i vurderingen av framtidige rettigheter.
Målet er at det jevnlig skal legges ut ferdigregistret materialet som alle interesserte kan søke på. På www.digitaltmuseum.no kan du enkelt søke på stedsnavn, personnavn og annet. Det er bare å prøve seg fram. Allerede ligger det bilder ute fra vår kommune.

 

had006VBMF875000001 R

 

 

Dersom du leverer ferdig skannede filer, er det en fordel om de er skannet i Tiff med ca 3500 piksler på den lengste siden og Mb på 25-30. Se mer om standard for digitalisering av fotosamlinger på http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-digitalisering-av-fotosamlinger-av-hege-oulie

Du kan også lese om fotojuss på http://www.kulturradet.no/documents/10157/77fcbafd-b0f0-4966-9d0a-a889abb25949

 

Har du spørsmål kan du kontakte Reidar Berg på telefon 901 98 522 eller mail reidar.berg@museumnord.no.

Stokmarknes, Rådhuset, Reidar Berg, bildeinnsamlingen.kultur@hadsel.kommune.no Telefon: 76 16 40 23
Melbu, informasjon kommer
Innlandet, informasjon kommer

Norges dokumentarv

Nordnorsk handelshistorie frem i lyset

23 handelsstedsarkiver fra Salten og Lofoten skal føres inn i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs «Memory of the world»-register, en liste over viktig og umistelig kulturarvs-dokumentasjon.

Les mer...

– Dette er en svært gledelig nyhet fra Kulturrådet, som framhever disse arkivene som spesielt viktige i norsk historie. At nettopp disse arkivene har fått dokumentarvsstatus gir ekstra tyngde til å formidle Nord-Norges posisjon som en sterk bidragsyter og verdiskaper i norsk økonomi. Handelstedsarkivene gir hele Norge tilgang til historisk forankring og identitet, samt kunnskap om landets viktigste inntektskilde gjennom tidene, sier en begeistret fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

Forvalter viktig kulturarv

At handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten nå er løftet fram på denne måten gir de tre institusjonene som oppbevarer dem, Museum Nord, Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland, et spesielt ansvar. De tre forvalter nå en viktig del av norsk kulturarv på vegne av Nord-Norge, Norge og verden som helhet. De skal i samarbeid sørge for at arkivene blir bevarte og jobbe for at de blir gjort universelt tilgjengelige for alle som ønsker å forske på dem.

Sett fra Nord-Norges side

Arkivene er viktige av to grunner:
Tørrfiskhandelen troner fremdeles øverst som den desidert største og mest betydningsfulle økonomiske virksomheten Norge noen gang har bedrevet. Minst siden tidlig middelalder har tørrfisken gitt Norge betydelige inntekter.

De 23 arkivene er de eneste som dokumenterer den historiske tørrfiskhandelen i en nordnorsk kontekst. Arkivene forteller om starten på tørrfiskens ferd fra havet til hjellene i Lofoten og hvordan den via Bergen ble distribuert til markedene i Europa og verden forøvrig. Både i Bergen og i Lübeck finnes arkiver som dokumenterer tørrfisken som den viktigste nordnorske handelsvaren i Europa. Nordlandshandelsarkivene i Bergen er allerede tatt opp i Norges dokumentarv.

Mangfoldig virksomhet
De nordnorske handelsstedene ble opprettet på slutten av 1700-tallet. De drev gründervirksomhet, og var med på å sikre at inntekter fra tørrfiskproduksjonen også kom landsdelen til gode. Handelsstedene drev ikke bare med fisk. Virksomheten var mangfoldig, og inkluderte lokalhandel, gjestgiveri, brennevinshandel, jektefart, utredningsvirksomhet, rorbuutleie, kredittvirksomhet, fiskeoppkjøp og produksjonshandel med fiskeprodukter – tørrfisk, klippfisk, tran og rogn. Arkivene viser klart denne mangfoldige virksomheten.

Flere handelshus klarte omstillingsprosessene til moderne driftsformer og har fortsatt sin virksomhet inn i vår tid. Fremdeles blir mesteparten av lofottorsken videreforedlet til tørrfisk, og eksportert til markedene i Europa, Afrika og Sør-Amerika.

Trykk her for å se Kulturrådets pressemelding

Fakta om Norges dokumentarv:
Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. UNESCO ønsker gjennom Memory of the World-registeret å sette søkelyset på dokumentarven i verden, slik at ikke viktig og umistelig kulturarvsdokumentasjon skal gå tapt samt at den skal være tilgjengelig for allmennheten.

Manntallsbøker fra Bergarkivene.

Arkivet etter L. Bergs Sønner, Svolvær 1831-1980, nominert til Norges dokumentarv.

Artikler og mediadekning

Pressemeldinger

Klikk på bildet for å laste ned PDF
Trykk på bildet for å laste ned PDF
Trykk på bildet for å laste ned PDF.

Trykk på bildene for å laste ned PDF.