Ansatte

Administrasjonen

Museum Nord Logo

Geir Are Johansen

Direktør

Museum Nord Logo

Ole Martin Hammer

Økonomi- og administrasjonssjef

Museum Nord Logo

Linn Olsen

Markedssjef

Museum Nord Logo

Stig Are Pettersen

HR-leder

Museum Nord Logo

Stian Fleines

Lønnsansvarlig

Museum Nord Logo

Leikny Skjerpan

Økonomimedarbeider

Museum Nord Logo

Grete Pettersen

Økonomimedarbeider

Museum Nord Logo

Aina Reinholdtsen

Administrasjonskonsulent

Museum Nord Logo

Siv Sara

Administrasjonssekretær

Forskning og utvikling

Museum Nord Logo

Anna Insa Vermehren

Leder FoU/fagansvarlig forskning

Museum Nord Logo

Jaroslav Bogomolov

Fagansvarlig forvaltning

Museum Nord Logo

Ida Fossli

Fagansvarlig formidling/Nettredaktør

Museum Nord Logo

Ane Høyem

Fagansvarlig utstilling

Museum Nord Logo

Reidar Bertelsen

Professor II

Museum Nord Logo

Edgar Hovland

Professor II

Museum Nord Logo

Gunnar Liestøl

Professor II

Avdeling Vesterålen

Museum Nord Logo

Brynjar Michailoff Pettersen

Avdelingsdirektør

Museum Nord Logo

Ane Høyem

Konservator/ enhetsleder

Museum Nord Logo

Ingrid Stensgård Elstad

Konservator/ enhetsleder

Museum Nord Logo

Julie Therese Sæther

Konservator/ enhetsleder

Museum Nord Logo

Gunnar Norheim

Fung. enhetsleder

Museum Nord Logo

Jitse Buitink

Museumskonsulent

Museum Nord Logo

Håvard Peder Nija Lynghjem

Historiker/ formidler

Museum Nord Logo

Julie Beck Gjellesvik

Museumskonsulent

Museum Nord Logo

Gro Rundfloen

Gartner/ museumskonsulent

Museum Nord Logo

Mai-Cathrin Remme

Butikk- og kaféansvarlig

Museum Nord Logo

May-Britt Grytvik

Bookingansvarlig

Museum Nord Logo

Kjell Ole Arntun

Håndverker

Museum Nord Logo

Karl Laurits Olsen

Museumsarbeider

Museum Nord Logo

Øystein Lihaug Hjelle

Kommunikasjons- og miljøleder

Museum Nord Logo

Matthias Andreassen

Museumsarbeider

Avdeling Ofoten

Museum Nord Logo

Jon Emil Framnes

Avdelingsdirektør

Museum Nord Logo

Erlend Jensen Sandvoll

Museumskonsulent

Museum Nord Logo

Thomas Bredeli

Museumsarbeider

Avdeling Vågan

Museum Nord Logo

Svein Ingvoll Pedersen

Avdelingsdirektør

Museum Nord Logo

Kristine Moltu

Konservator

Museum Nord Logo

Roy Inge Pedersen

Driftsleder/ bygningsvern-ansvarlig

Museum Nord Logo

Malin Nyheim Overholth

Kurator

Museum Nord Logo

Barbra Elise Grøgaard

Museumskonsulent

Museum Nord Logo

Harald Einar Strøm

Enhetsleder

Museum Nord Logo

Sindre Aalstad Strøm

Museumskonsulent

Museum Nord Logo

Robin Killi

Røkter

Museum Nord Logo

Alfa Bachmann Jósteinsdóttir

Akvatekniker / røkter

Museum Nord Logo

William Hakvaag

Enhetsleder

Museum Nord Logo

Catharina Bøhn Øien

Samlingsforvalter

Avdeling Vest-Lofoten

Museum Nord Logo

Marion Fjelde Larsen

Avdelingsdirektør

Museum Nord Logo

Elin Tinuviel Torbergsen

Konservator

Museum Nord Logo

Kjersti C. Skaufeldt

Bookingansvarlig

Museum Nord Logo

Margaret Stensen

Butikkansvarlig

Museum Nord Logo

Terje Bøe

Driftsleder

Museum Nord Logo

Tom Andre Larsen

Driftsleder

Museum Nord Logo

Tove Marie Kaspersen

Renholder

Museum Nord Logo

Leif Reidmund Hansen

Driftsassistent

Museum Nord Logo

Madelen Berg Hansen

Lærling reiseliv

Museum Nord Logo

Ágnes Csenki

Konservator

Museum Nord Logo

Kenth Roger Johnsen

Administrasjons-konsulent

Museum Nord Logo

Terje Storslett

Driftsleder

Museum Nord Logo

Kjell Alf Øye

Museumsarbeider