Basisutstillinger – populærvitenskapelig framstilling

Populærvitenskapelig framstilling: Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning

Basisutstillinger blir oftest satt opp i forbindelse med åpning av et museum. De endres lite over tid, blir ofte utdatert faglig, tilfredsstiller ikke lenger museumspolitiske føringer som myndighetene legger. Grunnen til at en basisutstilling blir stående over lengre tid er fordi det er dyrt å skifte den ut, og formidlings- og samlingsansvarlige bruker lang tid på å lage nye basisutstillinger.

I prosjektet vil jeg undersøke hvordan vi kan endre en basisutstilling etter tre museumspolitiske føringer fra museumsmeldingen 2021–2022.

  1. Museet bør sette søkelys på en formidling som er tilrettelagt for mangfoldet. Her ønsker jeg å diskutere universell utforming som er én av kategoriene til mangfold, og som også er et viktig satsingsområde i Regjeringens handlingsplan for 2021–2025.
  2. Krav om formidling via digitale plattformer. Her vil jeg se på den digitale protypen, situerte simuleringer, som er utviklet ved Lofotmuseet i Kabelvåg og Vikingskipshuset i Oslo. Jeg vil diskutere om den digitale løsningen kan være egnet til å formidle nyere forskning og tilfredsstille kravene til universell utformet formidling ved Lofotr Vikingmuseum.
  3. En formidling som fremhever kysthistorie. Jeg har begrenset kysthistorie periodisk og geografisk til å omfatte henholdsvis Vestvågøy i yngre jernalder/tidlig middelalder.

Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten har en basisutstilling som er 11 år gammel. I prosjektet kommer jeg med forslag til hvordan vi kan endre denne basisutstillingen ved å bruke de tre museumspolitiske føringene, oppdatere det faglige innholdet og undersøke museets brukergruppe og deres behov. Å bruke Lofotr Vikingmuseum som en kasusstudie i prosjektet gir meg muligheten til å diskutere basisutstillinger på et forskningsnivå. Det er ikke bare Lofotr Vikingmuseum som sliter med dette problemet – utdaterte basisutstillinger. Her er det mulig å komme med forslag som også kan brukes ved flere andre norske museer.

Les om PhD-prosjektet

PhD-prosjekt: Kulturhistorisk museumsformidling og lokasjonsbaserte medier

I ph.d.–prosjektet undersøkes det hvordan utstillinger kan komplementeres med digitale formidlingsformer for å bedre kunnskapsformidlingen.

Besøk Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn tusen år.