Vágar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten

Manuskript til Nordland fylkesleksikon og Håløygminne april 2022 av Reidar Bertelsen

Vágar er navnet på et unikt fortidssamfunn på Austvågøya i Lofoten. Vi veit ikke hvor langt tilbake dette navnet har vært i bruk, men det dukker opp i tekster skrevet på 12-hundretallet. Noen av disse tekstene forteller om forhold som går tilbake til slutten av 8-hundretallet, og da er det usikkert i hvor stor grad vi kan feste lit til disse, tre–fire hundreår på etterskudd. I faglitteratur, populærvitenskapelig litteratur og på folkemunne er det «middelalderbyen Vágar» som er gjenstand for interesse. Arkeologiske undersøkelser har vist at det er mange andre interessante perspektiver knyttet til dette stedet enn at det oppsto en tidlig by langt nord i verden, ca. 700 år før andre byer i Nord-Norge kom til. Og, ikke minst, at denne byen tilsynelatende opphørte i et tidsrom da det økonomiske grunnlaget for byen fikk økt betydning. Denne artikkelen er skrevet som ei oppsummering av den kunnskapen som hittil er innvunnet gjennom arkeologiske undersøkelser og hva det har ført til av nødvendig nylesing av kjente skrevne kilder. Og artikkelen erstatter en tidligere artikkel (fra 2018) i Nordland fylkesleksikon.

Les videre hos Nordland fylkesleksikon her.