Ballangen Museum

Ballangen Museum finner du i en staselig bygning like utenfor Ballangen. Museet presenterer den omfattende gruvevirksomheten som har vært i Ballangen siden 1600-tallet. Bergverk har vært en viktig næringsvei i Ofoten, og på Ballangen Museum kan du bli bedre kjent med historien fra gamle dager. Gjennom gjenstander og foto dokumenteres driften ved gruver og skjerp. Museet viser også gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv.

Les mer om bergverksminner i Ballangen på nettstedet skatterifjell.no

De faste utstillingene ved Ballangen Museum

Museets hovedprofilering vil være å vise den omfattende gruvevirksomheten som har eksistert i kommunen helt siden 1600-tallet. Gjennom gjenstander og foto dokumenteres driften ved gruver og skjerp. Den mest omfattende gruvevirksomheten var ved Bjørkåsen Gruver AS som startet undersøkelsesdrift i 1911. Gruveselskapet ble stiftet i 1913 og driften varte fram til 1964. På det meste sysselsatte selskapet ca. 450 personer. Det var i hovedsak svovel- og kopperkis som ble tatt ut helt ned til ca. 420 meter under hovedstollen.

I tillegg viser man også gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv.

De forskjellige utstillingen omfatter blant annet:
• Museumsbygningen
• Direktørkontoret
• Gruvevirksomheten
• Laboratoriet
• Tegnekontoret
• Mineralsamlinga
• Sykestua
• Skolestua
• Musikkrommet
• Landbruk og fiske

Klikk her for å se bilder og en kort beskrivelse av noen av de mest sentrale utstillingsrommene.

Museumsbygningen
Dagens museumsbygning, som ligger i Bjørkåsen i Ballangen, har tidligere vært administrasjonsbygning for Bjørkaasen Gruber. Bygningen er oppført i 1919. Før denne tid lå administrasjonsbygningen i området som kalles «Nybygget». I tiden etter nedleggelsen av gruveselskapet har ulike firma leid kontorer her. Alle husets tre etasjer rommer utstillinger. – Bildet: Ballangen Museum. Den tidligere administrasjonsbygningen til Bjørkaasen Gruber.

Museumsbygningen_liten

Direktørkontoret
Bildet viser noe av det originale kontorinteriøret fra Bjørkaasen Gruber. Kontoret finnes i 2. etasje og inneholder gjenstander som blant annet: Skrivebord i eik, regnemaskiner, kopimaskiner, skrivemaskiner, arkivskap, kontorutstyr som stempler, penner, blekkhus, kalender etc. – Bildet: Russiske reiselivsstudenter på studiebesøk på Ballangen Museum.

Russiske studenter Ballangen Museum

Gruvevirksomheten
I gruverommet vises arbeidsutstyr fra selve gruvedriften. Her kan man se foto som viser arbeidssituasjoner i gruva samt bilder av anlegget i ulike stadier i utbyggingsperioden. Det vises også til protokoller og loggbøker som har vært anvendt i produksjonsprosessen. Foran trillebåra ligger svovelkis som det er tillatt å kjenne på. – Bildet: Pensjonistbesøk i gruverommet.

Gruvevirksomheten Ballangen Museum

Laboratoriet
Bjørkaasen Gruber hadde sitt eget laboratorium. Laboratoriet holdt til i en bygning ved siden av vaskeriet. Her foretok man analyser av kis- og kobberkvaliteten. Analyseprøver ble også sendt sørover for vurdering. Utstillingen viser laboratorieutstyr og instrumenter samt en rekke analyseprøver av ulik kvalitet. – Bildet: Laboratoriebygningen står ennå i gruveområdet, men bygningen viser faretruende forfall. Bildet er fra et 1. mai-tog på 1930-tallet.

1 mai tog Ballangen Museum

Tegnekontoret
Bjørkaasen Gruber hadde et tegnekontor som lå i administrasjonsbygningen. Bygninger, tekniske innretninger, maskiner, areal- og gruvekart, etc. ble tegnet her. Mange av disse tegningene er mulig å se i museumsutstillingen. Et stort antall av disse tegningene er i dag bevart og finnes ved Arkiv i Nordland (Bodø). – Bildet: Russiske reiselivsstudenter på studiebesøk på Ballangen Museum.

Tegnekontoret Ballangen Museum

Mineralsamlinga
I mineralrommet finnes utstilt mange av de vanlige mineralene som finnes i nærområdet i Ballangen, som f. eks. svovelkis, kobberkis, glimmer, kvarts, jern, bly, nikkel, sink – bare for å nevne de vanligste. Dolomitt er det eneste mineralet som det pr. i dag er drift på i Ballangen av Franzefoss på Hekkelstrand. Dolomittkvaliteten er meget ren, dvs. hvit – noe som gjør den til et ettertraktet industrielt produkt. – Bildet: Studenter beskuer dolomitt.

Studenter ser på Dolomitt Ballangen Museum

Åpningstider

22.06.–11.08.
Onsdag–lørdag 11–16

Priser

Voksen kr 50
Honnør/Student kr 40
Barn (6–16 år) kr 25
Barn u. 6 år gratis
Gruppe (min. 10 pers) kr 40 per person
Familiebillett kr 125 (2 voksne, 2 barn)