Her er en oversikt over litteratur som er knyttet til Nord-Norge, Ofoten og Ballangen-området. Her listes også opp litteratur som har relevans innenfor de fagfelt som museet profilerer. Listen tar ikke sikte på å være en fullstendig og komplett liste over all tilgjengelig litteratur innenfor emnene.

Geologi / Arkeologi / Mineralogi / Bergverk

 • Ottar: Mineralske ressurser i Nord-Norge. Nr. 133, 1981.
 • Ottar: Nord-Norges berggrunn. Nr. 136. 3/1982.
 • Ottar: Gruvehistorie. Nr. 160. 3/1986
 • Ottar: Geologiske prosesser. Fjelldannelser, snøras og isbreer. Nr. 190. 2/1992.
 • Ottar: Spor fra fortida. Kulturminneåret 1997. Nr. 216. 3/1997.
 • Ottar: Kart. nr. 221. 3/1998.
 • Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri: Fortegnelse over meddelte bergverkskoncessioner 1903-1913. Bilag til st. prep. nr. 1. Hovedpost VII, kap2. Kristiania 1914.
 • Terje H. Bargel, m.fl.: Geologien i Narvik. NGU. 1995.
 • Fortegnelse over Meddelte Bergverkskoncessioner 1903-1906. Bilag til st. prp. nr. 1, Hovedpost VII, kap. 2 (Kristiania 1914)
 • J. C. Torgersen: Sink- og blyforekomster i det nordlige Norge. NGU. Nr. 142. Oslo 1935.
 • Steinar Foslie: Tysfjords geologi. Beskivelse til det geologiske gradteigskart Tysfjord. NGU. Nr. 149. Nr 149. 1941.
 • Steinar Foslie: Melkedalen Grube i Ofoten. NGU. Nr. 169. 1946.
 • Steinar Foslie: Håfjellsmulden i Ofoten og dens sedimentære jern-mangan-malmer. Søndre Ofotens malmforekomster II. NGU. Nr. 174. Oslo 1949.
 • Arth. O. Poulsen: Norges gruver og malmforekomster II, Nord Norge. NGU. Nr. 204. Oslo 1964.
 • Arth. O. Poulsen: Navneliste til kart over Gruver og malmforekomster i Nord-Norge. NGU. Særtrykk til nr. 204. Oslo 1964.
 • Gunnar Juve: Zink and lead deposits in the Håfjell syncline, Ofoten northern Norway. NGU. Nr. 244. Trondheim 1967.
 • Magne Gustavson: Ofoten. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart M9 – 1: 100000 (med fargetrykt kart). NGU. Nr. 310. Skrifter 15.
 • Ole Johnsen: Mineralernes verden. København 2000.
 • Bjørn Gjefsen, Steinar Myhr: Jakten på det røde gull. Om kobber og utvinning av kobber i Norge. 2005.
 • Arne Aspelund: Fra berggrunn og jordsmonn i Rørostraktom. 2005.
 • Rolv Dahl og Harald Sveian, red.: Ka dokker mein førr stein. Geologi, landskap og ressurser i Troms. 2004.
 • Rolf Harald Stensland: Bjørkaasen Gruber under 1. verdenskrig : forutsetninger for et eierskifte. HSN-rapport 1993:7.
 • Bjørn Ivar Berg: Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Bind 1 og 2. 1994.
 • Arkivmagasinet: Bergverk. 1/1993.
 • Smeltehytter ved Røros Kobberverk. (Hefte) 1994. [Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner]
 • Halfdan Carstens (red.): … bygger i berg. En beretning om norsk bergverksdrift. 2000.
 • Dagfinn Trømborg: Geologi og landformer i Norge. Landbruksforlaget. 2006.
 • Ivar B. Ramberg (red.) m.fl.: Landet blir til. Norges geologi. NGF. 2007.
 • Anne Kristin Børresen, Jan Thomas Kobberrød (red.): Bergingeniørutdanning i Norge gjennom 250 år. 2007.
 • Trond Slagstad og Rolv Dahl (red.): Geologi for samfunnet i 150 år. Gråstein nr. 12-2008.
 • Anne Kristin Børresen og Astrid Wale: Kartleggerne. Norges geologiske undersøkelse 1858-2008. Trondhei 2008.
 • Trond Blomlie: Skatter i fjell. På tur i bergverkshistorien til Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord. 2011.
 • Ivar Skoglund: Fotograf Charles Ravn. Ofotbilder fra en svunnen tid. 2012.

Historie / Lokalhistorie / Samisk

 • Magnus Pettersen: Ofoten I. Generell historie. 1988.
 • Magnus Pettersen: Ofoten II. Generell historie.1992.
 • Magnus Pettersen: Ofoten III. Krig og okkupasjon. 1994
 • Ottar: På skinner i nord. Nr.244. 1/2003.
 • Ofoten i historien. Årbok 1977.
 • Årbok for Ofoten 1986. 
 • Årbok for Ofoten 1987.
 • Magnus Pettersen, Inger J. Rushfeldt: Bergtatt i Ballangen :
 • Martinstollen besøksgruve. Fotefar mot nord. 1995.
 • Steinar Aas: Nordnorsk økonomisk modernisering sett i lys av rekutteringa til a/s Bjørkaasen gruber 1920 – 50. Hovedfag, UiT. 1998.
 • Ballangen historielag: Mørke år med små lysglimt : Ballangen 1940-1945. 2002.
 • Magnus Pettersen: Ofotens bilruter 50 år. 1988
 • Bjørg Evjen og Lars Ivar Hansen: Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv. (Pax Forlag AS. Oslo 2008)
 • Henrik Kvandahl: Samefolks historie (1925)
 • Henrik Kvandahl: Samenes historie II (1932) 
 • Henrik Kvandahl: Samens historie III (1947)

Historiske artikler

 • Magnus Pettersen: Bergverksdrift på Ballangshalvøya 1673 – 1913. Årbok 1976. Bygdeboknemnda i Ofoten
 • Jan Karlsen: Lagnaden: ei fortelling fra Ballangen. Nordnorsk magasin. Nr 6/7,1991.
 • Peter J. Brugmans: A/S Bjørkaasen Gruber (Ofoten). En historisk oversikt. Håløygminne Bind 14, 2/1977
 • Peter J. Brugmans: Malmleting på Ballangshalvøya gjennom 300 år. Håløygminne. – Bind 17, 1987.
 • Steinar Steen: Bals gruve – landsdelens eldste gruvedrift. Ottar. 3/1986.
 • Sigrun Ellingsen: Vi ser kvinnfolkene i Bjørkåsen på vei heim fra arbeidet fulle av menneskelig verdighet : om skeiderskene ved Bjørkåsen gruver. Nordnorsk magasin. 5/1981.

Topografi

 • Amund Helland: Topografisk-statistisk beskivelse over Nordland amt. Første del. 1907.
 • Amund Helland: Topografisk-statistisk bekrivelse over Nordland amt. Anden del. 1908.
 • Amund Helland: Topografisk-statistisk beskivelse over Nordland amt. Tredje del. 1908.
 • Amund Helland: Topografisk-statistisk beskivelse over Nordland amt. Fjerde del. 1908.

Romaner / Eventyr / Sagn

 • Renate Josefsen: Trolløyet. Stina Saga (serie). 2012.
 • Øystein Gravrok, Karl Gustav Gjertsen: Bare trollskap – fortellinger og sagn fra Ofoten. 2000.
 • Willy Mossum: Karrig jord : en fortelling om en nord-norsk families kamp for tilværelsen i fred og ufred. 1981.
 • Nils A. Ytreberg: Svarta Bjørn. 1954.
 • Inga Bjørnson: Dundor-Heikka – og flere lappers historie fortalt av dem selv. Optegnelse fra Ofoten av Inga Bjørnson med tegninger av Elise Danielsen. 1916.

Listen vil bli ajourført etterhvert som nye referanser dukker opp. Sist oppdatert: 08.08.2012

Denne artikkelen kommer fra Ballangen Museum
http://www.museumnord.no/ballangen

Endret: 08.08.12