EU-prosjekter

Vi har følgende Horisont Europa -prosjekter i vår portefølje for øyeblikket:

Culturality

Horizon Europe prosjektet «Culturality» adresserer kulturarv i rurale og perifere områder for å fremme kreativ turisme og bærekraft.

CONVIVIUM

Horisont Europa-prosjektet CONVIVIUM adresserer bærekraftig mat og matkultur i Lofoten.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

Hvorfor deltar museene i slike prosjekter?

Det er mange grunner til at museer og kulturelle organisasjoner deltar i Europeisk prosjektarbeid. Det mest åpenbare er antagelig at Horisont Europa-prosjekter er fullfinansiert. Det betyr at vi kan sette av ressurser og fokuserer rett på tiltak uten at vi bruker egne midler for å være med.

Men det er mye mer som er spennende. Hvis vi ser på alle fire Horisont Europa-prosjekter som vi er med i, jobber vi totalt med 122 partnere fra forskjellige europeiske land, fra universiteter til bedrifter, samfunnsaktører, industri og andre kulturelle organisasjoner. Det er et stort nettverk av flinke folk som er inspirerende og innflytelsesrik

Museumsjobben er ganske varierende i seg selv. Museer må ikke bare ta vare på gamle ting og formidle historier, de også levere høyt på forskning og kunnskapsproduksjon for å få statlig tilskudd. Slike prosjekter gir Museum Nord muligheter å være med på innovasjon, utforming av ny kunnskap samt publisering, kjennskap av forskning som eksisterer og ikke minst et stort forskningsnettverk.

Europakommisjonen har identifisert fem samfunnsoppdrag som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030 for å løse globale samfunnsutfordringer. Vi er stolt at vi kan være med på å finne løsninger til dagens utfordringer og skape fremtiden der vi bor.

Se alle våre prosjekter her: