Brev til Olaug og Einar fra Kaare Espolin Johnson –
«feiringen av 60 års – dagen 1967»

av Galleri Espolin

Storvågan • Lofoten

«Det har hendt en del siden jeg takket for det festlige telegrammet til dagen min. Dere skulle ha vært med, festen begynte klokken 11 den søndags morgenen.

Vi hadde ikke innbudt noen bestemte, bare sagt at alle som hadde lyst – o.s.v. og de kom i straumar, og sultne og tørste var folket, og opplagt på mye kratis(sic) moro på vår bekostning. Dagen før hadde Ba og jeg arrivert til byen under snefjellan, nedlesset med kofferter med festbrenneviner. Pol har de vel fått i Svolvær, fraranet Kabelvåg det siste institusjon, men det har ennå bare vinrett. Så prennevin (sic) hadde vi flust av, og viner hadde venner kjøpt, og de hjalp oss med å med oppdekking.

Den store Stemingen var ikke til å unngå – den begynte allerede ute i bislaget. Lanternene ute var tent, den røde på hjørnet kalt den «Den røde rubin». Fra begynnelsen inntok jeg bare årets ypperlige påskeøl, det var i år av utmerket årgang, jeg skiftet mellom Dahls, Macks og Hansa bryggerier.

Festfolket eskellerte i viner og sterkere saker og massevis i selskaps-smør- og- brød og kaker. Noen gikk, flere kom, først kl 1600 ble det tomt et par timer før aftenens deltakere igjen strømmet inn, delvis isprengt de samme som allerede hadde vært hos oss, de hadde fått mersmak, kanskje? Nå gikk jeg over til konjakk og whisky og stemningen ble tropisk, ekte lofotensk med dansetramp i første og andre etasje så murpusset på pipa kom ned, slik gikk taket opp og ned og gnaget løs på murverket, muntre klask og hyl fra pikene, ikke damene, for selv byens mer fremtredende kvinner slapp seg nå løs etter hvert.”
«