En høvding i norsk billedkunst – Kaare Espolin Johnson (1907-1994)

Av Galleri Espolin

Storvågan • Lofoten

Et streiftog gjennom hans bilder blir en reise i ei tid som ingen andre billedkunstnere har maktet å gjenskape.

Om flere av bildene bærer preg av aldri så mye slit, mørke og fattigdom så utstråler de en likevel en menneskelig varme, en sjelden indre styrke og tro. La deg berøre av kunstneren Kaare Espolin Johnsons uttrykkskraft. Han forteller om landsdelens dramatiske historie og kystfolkets liv og skjebne.

Galleri Espolin huser en høvding i norsk kunst.