«Fylgje» – litografi av Kaare Espolin Johnson

Av Galleri Espolin

Storvågan • Lofoten

La deg berøre av kunstneren Kaare Espolin Johnsons uttrykkskraft der han forteller om landsdelens dramatiske historie og kystfolkets liv og skjebne.

«En kveld vandret vi barn langt over grensen til Russland. Reinmosen lyste merkelig i vårlyset, og småtjønnene speilet trofast av månesigden… Tenkte også på den gamle, vakre tro at hvert menneske har et godt fylgje.» (Kaare Espolin Johnson)

Mystikk og stemning skifter i Kaare Espolin Johnsons verker. Det er erindringer og indre erfaring fra en kunstner med et sterkt nedsatt syn. Som journalist Jahn Otto Johansen beretter: «Når man har vært i Lofoten og har sett Espolin Johnsons bilder bærer man Lofoten i sitt indre resten av livet.»