Regine Normann – forfatter med kvass blyant

Av Bø Museum

 • Vesterålen

Regine Normann hadde politiske vyer, og hun brakte det sosialistiske tankegodset inn i litteraturen sin. I boka Stængt (1908) forteller hun Saras historie. Sara lever i et tvangsekteskap. Hun blir utsatt for fysiske og psykiske overgrep av blant andre Olai, ektemannen. Han vil plukke av henne ungdommens nysgjerrighet og åpenhet til livet. Olai vil at Sara skal tjene Gud og være sin mann underdanig. Regine omtaler den «underlige presten nord i leden», en sosialistisk prest, som nevnte Gud lite og helvete enda mindre. Han snakka heller om menneskets behov for aktelse og kjærlighet, at man måtte ta vare på hverandre; han «gjorde armodens sak til sin». Denne presten ga ut et blad som Albert, Saras venn, abonnerte på. Bladet falt ikke i god jord hos de strengt religiøse, deriblant Olai. I et forsøk på å få Sara på plass bak og under sin ektemann tar den lokale presten til orde for et ganske annet syn på verden: «Nei, det var tidsaanden hun var smittet av. Hun hadde suget til sig av vore fordærvede digtere – Det, en Ibsen, en Bjørnson for med, hvorlangt bar det, mente hun? Var det skjold og værn i nødens stund? Et sønderrevet liv – en tom sjæl, det var frugten … Intet haap, ingen bærende tanke mot Gud og evighet. Tro hun ham! Han var gammel og erfaren og øinet hulheten i kunst og litteratur.» Etter denne utgytelsen går Sara ut. Alene.