GAIA Arctic Summit 2024

Fjord på vinteren

GAIA Arctic Summit 2024

United for a climate resilient future

June 6-7 2024 Vesterålen, Northern Norway

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.  

GAIA Arctic Summit 2024 is organized and hosted by the Norwegian partners in the Horizon Europe-project RESIST.

Gaia Arctic Summit 2024 will address four cross-cutting themes:

  • Status today and looking into the future: Which climate changes affecting the Arctic can we expect? 
  • Overall political guidelines and framework: Addressing global and local issues. 
  • How can we create change? Innovation, building knowledge and cross-disciplinary collaboration. 
  • Connecting local with global needs: How can we do this, and who is responsible?  

Our ambition is to explore how technology, innovation, research and community involvement can contribute to building more adaptable and climate-resilient local communities.  

More information coming soon.


Les mer om de forskjellige GAIA-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.