GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Circular Boost – Forskning på sirkulær byggeteknologi i storskala

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

CIRC-BOOST er et 4-årig prosjekt, finansiert under Horizon Europe-programmet, som fokuserer på testing og oppskalering av sirkulære løsninger i bygninger og anleggssektoren gjennom fem pilotprosjekter distribuert i ulike europeiske regioner. I Vesterålen tester piloten sirkulære løsninger gjennom realiseringen av GAIA – containermuseum.

Skal sette verdensrekord i gjenbruk med signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen.

GAIA Vesterålen vil bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget skal lages av resirkulerte materialer og være klimanøytralt i både bygg og drift. Inni containermuseet blir det en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom 16 utvalgte tema. Cirkular Boost er et prosjekt der betong skal resirkuleres og brukes. Containermuseet skal opp i 95 prosent gjenbruk, gjenbruk på dette nivået vil gi et helsirkulært signalbygg.

De norske partnerne i prosjektet er Reno Vest, Norges arktiske universitet, Lundhagem arkiteter og Museum Nord, i tillegg vil Sortland kommune spille en stor rolle, og har tatt på seg bygging av containermuseet.

Laget på gjenbruk i en sirkulær byggeprosess 

Ambisjonen er å bygge et containermuseum i Sortland havn med høyeste gjenvinningsgrad realisert i store byggeprosesser. I dag er den høyeste gjenvinningsgrad i store byggeprosesser på 70 %, GaiaVesterålen ønsker å heve nivået til 95 %. Vi ønsker å demonstrere sammenhengen mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Nasjonale partnere i Circular Boost

Les mer om de forskjellige GAIA-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.