GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen. Et stort antall vesterålinger fra alle kommuner i regionen har i fellesskap kommet frem til tiltakene over de siste to årene.

For å utarbeide miljøkontrakten har vi samlet en representativ gruppe fra lokalsamfunnet i Vesterålen. Kjernegruppen i GAIA består av ca 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner. Deltakerne speiler et bredt spekter av lokalsamfunnet med bakgrunn i alt fra fiskeri, romfart, med talspersoner for alt fra næringsliv og landbruk, til ungdomsråd og kommune.

En mann, en dame og to barn ute i naturen.

Første pilot av Miljøkontrakten er startet

Et nyskapende prosjekt for et mer miljøvennlig Vesterålen

Miljøkontrakten skal utformes slik at både enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor, lag og foreninger kan stille seg bak.


Nordlandsforskning, som er en av forskningspartnerne i GAIA Vesterålen, leder samproduksjon og utviklingen av miljøkontrakten.  

Det er et mål at kontrakten fører til konkrete endringer i mer miljø- og klimavennlig retning hos dem som signerer.  

Kan et lokalsamfunn enes om definerte klima- og miljømål?

— GAIA Vesterålen

LES MER OM DE ULIKE GAIA-PROSJEKTENE:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.