GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIAVesterålen IPN (Innovasjonsprosjekt i Næringslivet) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Gaia Vesterålen bygger på brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, privatpersoner – og har fokus på barn og unge.

Det er koblingen, vekselvirkningene og samhandlingen mellom disse for å løse klima- og miljøproblemene som er kjernen i prosjektet.

Sentralt i forskningsprosjektet står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en høyteknologisk modell av Vesterålen. Modellen av Vesterålen blir som utstillingsopplevelse en game changer i museumssammenheng, og tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom totalt 16 utvalgte tema. Modellens viktigste funksjon vil være datainnhenting og informasjon om miljøkontrakten. Gjennom forskningsprosjektet vil vi produsere innhold til flere omreisende containerprodukter som skal sendes verden rundt og fungere som underliggende enheter. Vi skal sette Vesterålen på kartet, både nasjonalt og internasjonalt.  

Forskningsprosjektet i GaiaVesterålen er støttet av Forskningsrådet gjennom ordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet med 13,2 millioner kroner.

Les mer om de ulike gaia-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.