GaiaDrøv

Et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge.

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

Sauens betydning i arktiske strøk

GaiaDrøv er et formidlingskonsept og en vandreutstilling om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. GaiaDrøv vil knytte sammen fortid – nåtid – framtid, i et narrativ som forener kultur-, natur- og landbrukshistorien i Norge. Drøvtyggeren vil være i fokus, i første omgang med sauen som eksempel. Prosjektet kan bygges videre til storfe i neste omgang. 

GaiaDrøv skal gjøre jobben besteforeldrene til 70- og 80-tallsgenerasjonene gjorde. Det er ikke lengre slik at de fleste i grasområdene har en bestemor og bestefar som driver gård. Mye viktig grunnleggende forståelse for de tingene bonden gjør og er avhengig av, forsvinner mer og mer i befolkningen i takt med at det blir færre og færre aktive bruk.  

Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering og skape forståelse i befolkningen om bruk av utmarksbeite. Det er et mål at minimum 10 000 personer nås gjennom prosjektets ulike aktiviteter. 

Forener landbruksnæringen med store FOU-miljøer, kultur- og museumssektoren og mediebransjen.

GaiaDrøv forener landbruksnæringen med store FOU-miljøer, kultur- og museumssektoren, samt medieproduksjonsbransjen. Dette gjør at prosjektet er unikt i sin tilnærming og sammensetning av partnerskap. Landbruksnæringen er inne som samarbeidspartner i prosjektet. Arktisk Kompetansesenter for Sau SA og lokallagene i Bondelaget i Vesterålen er med i styringsgruppa i prosjektet.

Sauens tur til å skinne

Samme uka som fårikalens dag gikk av stabelen og det norske folk benket seg rundt spisebordene over det ganske land for å spise førsteklasses norsk lam, gikk startskuddet for et unikt samarbeid som skal løfte fram sauens viktige betydning for utviklingen av Nord-Norge.

partnere i gaiadrøv

Samarbeidspartnere i prosjektet er Arktisk Kompetansesenter for Sau SA Bondelagene i Vesteårlen, NIBIO, Sortland VGS avd Kleiva, Deadline Media, Sintef, Museum Nord/GaiaVesterålen

Les mer om de ulike gaia-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.