GaiaTalent

Dataskjerm med 3D-programmet Blender

gaia talent er et tiltak mot utenforskap blant unge

Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt. Aldri før har så mange mennesker i gruppen 19-29 år stått utenfor arbeid og utdanning – som i dag. Bare i Nordland er hele 7.000 unge mennesker i utenforskap. Utenfor arbeid og utdanning.  

Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom Gaia Talent. Vi ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene.  

Regjeringen løfter frem Gaia Talent i sin kyststrategi. Gaia Talent blir omtalt som en av løsningene på rekrutteringsutfordringene i distrikts-Norge.


hva er egentlig et gaia talent?

Digitalt selvlærte mennesker i utenforskap. Unge med selvlært digital kompetanse innenfor alt fra interaktiv design, 3D-modellering og animasjon til spillutvikling, AR&VR og filmproduksjon.

 Vi ser etter digitale talenter, er det deg vi ser etter? 

Har du bruk for digital kompetanse i din bedrift eller organisasjon?

Ta kontakt!

Portrett av en kvinne

Ane Høyem

Leder

Portrett av en mann

Øystein Lihaug Hjelle

Kommunikasjons- og miljøleder

Portrett av kvinne

Annette Kvandahl Johansen

Teamleder i Gaia Talent

Les mer om de ulike gaia-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaVesterålens helsirkulære museum

Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.