GaiaVesterålens helsirkulære museum

Navet og symbolet i GAIA Vesterålen er et containermuseum. Et landemerke bygget på resirkulert betong, gjenbruk og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er designet for fullstendig sirkularitet og vil være klimanøytralt både i bygg og drift.

Inni containermuseet blir det en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid gjennom 16 utvalgte tema. 

En verden under vann

Byggets innhold utvikles gjennom GAIA Vesterålen IPN prosjektet. Sentralt i GAIA er havets betydning. Ca 1/4 av bygget er derfor en undervanns opplevelse.

Les mer om byggets innhold her.

Laget på gjenbruk i en sirkulær byggeprosess 

Ambisjonen er å bygge et containermuseum i Sortland havn med høyeste gjenvinningsgrad realisert i store byggeprosesser. I dag er den høyeste gjenvinningsgrad i store byggeprosesser på 70 %, GaiaVesterålen ønsker å heve nivået til 95 %. Vi ønsker å demonstrere sammenhengen mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. Gjennom forskningsprosjektet Circular Boost skal vi forske på gjenbruk av betong.

“Museer skal ikke bare bevare fortiden.
De er også en aktør i nåtiden, med potensial til å endre fremtiden.”

Byggeprosjektet har mottatt støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram til utvikling av containerdesign. Designpartner er Lundhagem arkitekter. 

Les mer om de forskjellige GAIA-prosjektene:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

GaiaVesterålen IPN

Forskningsprosjektet GAIA Vesterålen IPN er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

GaiaTalent

GAIA Talent er et tiltak mot utenforskap blant unge. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.

GAIA: RESIST-Prosjektet

RESIST-prosjektet i GAIA Vesterålen handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike regioner i Europa.

GAIA: Circular Boost- Prosjektet

Et EU-finansiert forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser og gjenbruk av betong med totalt 28 internasjonale partnere. Prosjektet er finansiert med 13 millioner kroner.

GAIA Miljøkontrakten

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen.

GaiaDrøv

GaiaDrøv er et formidlingskonsept om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering.

GAIA Arctic Summit 2024

GAIA Arctic Summit 2024 is an international conference on climate change, with a main focus on the ocean and the imperative task of building climate-resilient local communities in the Arctic.