Ard, kneard, krokard

Ard funnet i myra på Åknes i Andøy. Ukjent alder.

Arden var vanlig i jordbruket før den mer moderne plogen kom på midten av 1800-tallet. Denne typen kalles også en kneard, eller en krokard. Det finnes helleristninger helt tilbake til bronsealderen der arden som jordbruksredskap er fremstilt. Det antas at arden som redskap er like gammel som det eldste jordbruket i Norge.

En ard består i hovedsak av to deler, åsen og skjæret. Åsen er et stort, bøyd trestykke, hvorav navnet «krokard» kommer av. Skjæret er det spisse jernstykket nederst, fremme på arden som dras gjennom jorda. Skjæret er massivt, uten åpne spalter. Det er også avtagbart, slik at det enkelt skulle kunne vedlikeholdes

Arden ble brukt ved at den ble festet med en trekkanordning til hest, som dro den gjennom jordet. Bak gikk en kjørekar eller ardkar. Ardkaren førte arden via et håndtak montert i et hull oppe på åsen som ble kalt kakk. Denne arden mangler sin kakk og fins i dag i samlingen på Øksnes Museum.

Kilde:

Pedersen, Ragnar. «Arden – En studie i folkelig teknologi» hentet fra By og bygd 46: Kulturgjenstander og gjenstandskultur. red. Audun Kjus, Kristina Skåden og Kari Telste. Museumsforlaget. Trondheim. 2015. 

Hvor:

Øksnes Museum

Adresse

Øksnes Museum,
8432 Alsvåg

Se kart
Stikkord og filtre: