DS Finmarkens to skipsklokker

Gamle DS Finmarken (1912) hadde to skipsklokker. Hurtigrutemuseet har begge i sin samling. Det er i dag lovpålagt å ha minst en klokke ombord på skip over 20 meter. Klokkene skal kunne brukes i nødsituasjoner der annen teknologi svikter og for eksempel sikt er en utfordring.

Fra gammelt av brukte man skipsklokkene ombord blant annet for å holde styr på tiden. Da hadde man et timeglass på broen som utgjorde en halv time. I tillegg hadde man en liten skipsklokke på den åpne broa og en større en på bakken. Hver gang man snudde timeglasset på broa ringte man først med den lille klokka og så umiddelbart med den andre litt større klokka. Dette kaltes å «slå glass». Dermed kunne alle ombord følge med på tiden og skiftsyklusen ombord. Dette er en praksis som kan dateres tilbake til seilskutetiden, og sannsynligvis enda lengre bakover.

Etterhvert som klokketeknologien på land ble bedre, og man utviklet klokker som fungerte også til havs i brott sjø, gikk man over til andre måter å følge med på tiden ombord. Men det fortsatte å være praksis å ha en skipsklokke ombord

Så kan man fundere over om grunnen til at DS Finnmarken fikk to skipsklokker i stedet for en i 1912 kanskje var for å fortsatt kunne slå glass også der?

Hvor:

Hurtigrutemuseet

Adresse

Richard Withs plass 1,
8450 Stokmarknes

Se kart