Mastespiret til jekta Fremad

Mastespiret til jekta Fremad

Fra 1600-tallet og frem til slutten av 1800-tallet var kysten, riksvei nummer en, trafikkert med jekter som fraktet tørrfisk fra Nord-Norge til Bergen, og korn og andre varer nordover igjen. I Bergen kunne de som seilte jektene handle med hanseatene som kom opp fra kontinentet, og dermed inngikk nordnorsk tørrfisk i et internasjonalt handelssystem som la selve livsgrunnlaget for folket i nord. Jektene fikk i all hovedsak et ublidt endelikt etter endt tjeneste, og i dag er nesten bare smuler igjen av denne en gang så betydelige flåten langs kysten vår.

På Bildet ses restene etter jekta Fremad som hadde Breistrand på Skogsøya i Øksnes som sin hjemmehavn. Jekta var eid av handelsbetjent på Breistrand, og ordfører i Øksnes, Halvor Olai Rasmusseen (1833-1902). Den var bygget i 1870. Det dreide trestykket er et mastespir, laget for å dekorere toppen av masta på skipet, og er nå den aller siste biten treverk av jekta som er igjen.

Hvor:

Øksnes Museum

Adresse

Øksnes Museum,
8432 Alsvåg

Se kart