Perssons Café

Persson, eller Konjak-Nisse, bodde med sin kvinne (avbildet) rett nedenfor Storbrua over Hundalselva langs Ofotbanens anleggsvei.

«Det fantes mange fargerike personligheter på baneanlegget. De fleste er glemt, men noen lever videre i historien. Det kan skyldes en spesiell hendelse eller som i dette tilfellet, et fotografi som er bevart.

“Persson ved brua”, eller Konjakk-Nisse som han ble kalt, het egentlig Nils Persson og var svensk skysskar. Han hadde imidlertid slått seg på ulovlig spritsalg og fikk derfor ingen kjøring for NSB og SJ. Han bygde et lite hus med stall rett nedenfor Storbrua over Hundalselva. Der slo han seg ned med “fru Persson” som hun kaltes, åpnet kafé og utførte en del privat kjøring for rallarne.

Det går mange historier om “Persson ved brua”, kanskje fordi det var sprit med i bildet. Han skal i alle fall ha klart å holde seg unna jernbanepolitiet med allehånde knep.» Hentet fra heftet Vandringer på Rallarveien.

Foto: Th. Brændmo, 1901

Hvor:

Narvik Museum

Adresse

Administrasjonsveien 3,
8514 Narvik

Se kart
Stikkord og filtre:

Region