Hvordan fikk pilletrillerne pillene like store?

Av Sortland museum

Sortland • Vesterålen

«Min onkel triller piller på byens apotek
Han er så tynn og trist og blek
Og triller hvite piller»
(Inger Hagerup)

Farmasøytene på Sortland Apotek i pilletrillingas tid var etter det vi vet verken tynne, triste eller bleke. Men de trilla piller. Og pillene blei nøyaktig like store, slik at de inneholdt akkurat like mye av virkestoffene. Hvordan i all verden fikk de til det? Svaret er at de brukte pillebrett. Sommeren 2016 får publikum på Sortland museum både se pillebrett og hvordan de blei brukt. De vil være en del av sommerutstillinga «Hvis gamle hus kunne fortelle» om eldre hus i Sortland sentrum og virksomhetene som har vært der gjennom årene.