Handelsstedet Korsnes

Av Museum Nord – Divtasvuodna / Tysfjord, Korsnes

Tysfjord • Ofoten

Handelsvirksomheten på Korsnes startet på begynnelsen av 1700-tallet. Fram til ca. 1780 var det Trondheims- og Bergensborgere som drev handelen her. Da fikk Weilandt den første gjestgiverbevilgingen på Korsnes.

I 1841 kjøpte Bendik Normann fra Harstad stedet. Med Normann-familien fikk Korsnes sin storhetstid som handelssted. Her var notbruk, fiskekjøp, trandamperi, salteri, klippfisktørking, butikk og gårdsdrift-
Etterhvert kom det postkontor(1872), telegrafstasjon(1875) og fast dampskipsanløp hit.

Knut Hamsun vokste opp på Hamarøy som ligger ikke så langt unna. I sine unge år jobbet han som handelsbetjent på flere steder i regionen og han var i tjeneste på Korsnes en periode. Det fortelles at han reddet en av handelsmannens døtre fra å drukne.

Korsnes var ett av de mange handelsteder som fikk problem med å omstille seg til de nye tidene på slutten av 1800-tallet. Butikken gikk konkurs i 1896. Familien Normann beholdt post og dampskipsekspedisjonen, men solgte resten av stedet til Valdemar Pettersen fra Gildeskål som videreførte driften samtidig som han prøvde seg på fiskeeksport til England.

En arv gjorde det mulig for familien Normann å kjøpe til Korsnes tilbake i 1933 og å bygge dampskipskai. I noen år på slutten av 30-tallet hadde stedet hurtigruteanløp. Familien ønsket ikke å drive handel. Butikken ble overtatt av Tormod Bredesen i 1936 og drevet fram til 1958.

I 1940 flyttet fotografen Magdalene Thorsen tilbake til Korsenes, og overtok post- og dampskipsekspedisjonen på stedet. Hun drev dem til de ble nedlagt i 1970.

I 1960 kjøpte Hvedingfamilien handelstedet utenom telegrafstasjonen og etablerte nytt fiskemottak. Det er i senere år overtatt av Taste of North som er en av landets største lutefiskprodusenter.