Malmbyen

Av Museum Nord – Narvik

Narvik • Ofoten 

Siden 1903 er det skipet ut mer enn 1 milliard tonn fra Narvik, fraktet hit fra LKABs gruver i Kiruna med tog på Ofotbanen. Museum Nord-Narvik forteller byens, jernbanens og gruveselskapets spennende historie.

På begynnelsen av 1880-tallet var det kun tre små gårdsbruk og en husmannsplass i Narvik. De livnærte seg av fiske og jordbruk. Men ei ny tid var i emning. Først med et engelsk forsøk på å bygge utskipingshavn og bane, som ikke lyktes. Så ved århundreskiftet bygde svenskene jernbane fram til Riksgrensen, og nordmennene banen fra høyfjellet ned langs fjorden til isfrie Narvik. Gruveselskapet LKAB anla kai og lageranlegg, en ny by vokste på rekordtid fram. I 1898 var folketallet 300. To år senere var det 3300 innbyggere her. Det dristige jernbaneanlegget, med dets rallare og kokker, har blitt Narviks identitet og minnes hvert år i byens store vinterfest.

Narviks økonomi fulgte de internasjonale konjunkturene og ble gjenspeilt i byutviklingen. Malmeksporten var strategisk viktig for de europeiske stormaktene, noe som kulminerte med kampene om Narvik i 1940. Store deler av bebyggelsen ble ødelagt. Det ble langvarig brakkebebyggelse for mange før gjenreisingen fullførtes rundt 1960.

LKABs malmhandtering dominerer ikke lenger Narviks nærings- og arbeidsliv, men de store jernbane-, lager- og havneanleggene, for ikke å snakke om malmskipene, preger fortsatt bybildet. Narvik er Norges nest største havn målt i tonnasje. Malmeksporten øker, et nytt selskap, Northland Resources, har nylig bygd utskipningsanlegg i Narvik for eksport av jernmalm fra Pajala. LKAB fører opp ny kai og nye lagre.

Økt gods- og malmtransport stiller nye krav til Ofotbanen. Tospors jernbane vurderes. Narvik havn og Ofotbanen må igjen tilpasse seg ny transportteknologi og nye markeder.

Historien gjentar seg, se og opplev den på Museum Nord i malmbyen Narvik.