Rullings for elegante damer

Av Jennestad Handelssted

Sortland • Vesterålen

I butikken på Jennestad handelssted har tida stått stille. Forbudet mot tobakksreklame som kom i 1975 har ikke slått inn der ennå. Plakaten som viser fram to tobakkspakker – «Spesielt for Dem … og Dem» – M-tobakk for menn, K-tobakk for kvinner, henger der fremdeles. På K-pakkene var det bilde av ei vakker, ung kvinne, mens bildet på M-tobakkspakken var av en kjekk mann.

På 1950-tallet røykte 70 % av alle voksne menn over 16 år, men «bare» 20 % av kvinnene. Derfor gikk tobakksindustrien på 1960-tallet offensivt ut for å få flere kvinner til å begynne å røyke. Det blei en del av den frigjorte kvinnens image: Å røyke skulle være sofistikert og elegant. Rulletobakk hadde ikke vært sett på som særlig feminint, men kvinna på plakaten er søt og kvinnelig og ser på oss over skuldra, kokett og med et lite smil. Om det var noen forskjell på K- og M-tobakken inni pakkene, forteller historia ingenting om.