På «Telegrafen» ble det skapt mange arbeidsplasser

Av Norsk Telemuseum, Sørvågen

Sørvågen • Lofoten

Hjørdis forteller: «Han bodde i et hus der borte ved vannet. Jeg husker så godt gamle Iver, «»Iver bud»» kalte vi ham. Han hadde et gammelt kvinnemenneske som stelte huset for ham. Da de var unge, skulle de gifte seg. På båtturen til kirka ble hun gal. Hun ble bedre igjen, så hun fortsatte å styre huset for ham inntil han døde i 1909.» Ole Christian skrev så melding til inspektøren i Lødingen om pensjon til Iver, og at han var i stor nød og trengte hjelp. Iver hadde gjort en god jobb, men det var likevel ikke lett å bli gammel den gang.

På «Telegrafen» ble det skapte mange nye arbeidsplasser: Anleggs- og vedlikeholdsarbeidere, bud, telegrafdamer og bestyrerfamilier med barnepiker og huslærere. En del av disse kom tilreisende og ble her resten av livet.