Vikingenes handelsvirksomhet

Av Lofotr Viking Museum

Borg • Lofoten

Dyre luksusprodukter var viktige handelsvarer i vikingtida, og under utgravning av høvdingsetet på Borg fant man spor etter denne handelen. Når du besøker Lofotr Vikingmuseum, kan du se flere av de varene høvdingen på Borg importerte.

I tillegg er det utstilt ut arkeologiske funn fra nærområdet og regionen. En av de flotteste gjenstandene i utstillingen er Eltoftsverdet, som er funnet på en av nabogårdene til Borg. Sverdhjaltet er laget av bronse med sølvinnlegg, og et praktvåpen som dette, signaliserte at han som bar det, hadde høy status. Sverdet har kommet til øya fra England, enten ved at en stormann har fått det i gave, at han har byttet det til seg, eller at han har tatt det som krigsbytte.

Det var høvdingen selv som organiserte handelen mellom Borg og Europa. Han utrustet langskipet sitt og dro ut i Europa med lokale handelsvarer om bord. Fra slutten av 800-tallet har vi en kilde som forteller om attraktive varer fra Nord-Norge. Det er høvdingen Ottars beretning, som ble fortalt og nedskrevet ved hoffet til den engelske kong Alfred. Samenes fangstprodukter var nok ettertraktet blant den europeiske eliten, og Ottar fortalte at de nordnorske høvdingenes rikdom for en stor del var basert på skatt som samene betalte:

«Denne skatt består i dyrehuder og fuglefjær og hvalbein og skipstau som er laget av hvalhud og selhud. Enhver betaler etter sin stand. Den fornemste må betale femten mårskinn og fem reinskinn og et bjørneskinn og ti ambarer fjær og en bjørne- eller oterskinnskofte og to skipstau; hvert av disse skal være seksti alen langt; det ene skal være laget av hvalhud, det andre av selhud.»
(Sandved, Arthur O. 1995:4 Ottars beretning. Ottar, nr. 208)

Når høvdingen på Borg utrustet skipet sitt for handelsferd, må vi tro at han også hadde tørrfisk om bord. Det er vanskelig å finne spor av tørrfiskhandelen, men det finnes arkeologiske bevis fra Hedeby, den største nordeuropeiske byen i vikingtid, for at tørrfisk fra Nord-Norge har vært konsumert eller omsatt i byen.