Den første olje

Av Lofotakvariet

Storvågan • Lofoten

I et brev til det Kongelige Norske Utenriksdepartement fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) datert 5. februar 1958, kom det frem at det sannsynligvis ikke fantes olje i havområdene utenfor Norge. Det ble imidlertid bestemt at prøveboring skulle gjennomføres og i 1966 boret British Petroleum den første brønnen.

Etter 31 tomme brønner var man i ferd med å gi opp, men den 32. brønnen, Ekofisk som ble boret i 1969 inneholdt store mengder olje. I 1971 startet den første kommersielle oljevirksomheten i Nordsjøen, og etter denne tid er det produsert store mengder olje og gass i Norge.

Virksomheten er utvidet til flere havområder, og man har i de siste årene også startet med undersøkelser utenfor Lofoten og Vesterålen og i Barentshavet. Det finnes betydelige olje- og gassreserver i de nordlige farvann, og fremtiden vil vise om, og hvordan, disse ressursene skal utnyttes.