En reise gjennom Lofotakvariets historie 1931 – 2014

av Lofotakvariet

Storvågan • Lofoten

Kabelvåg Fiskeriselskap åpnet det første akvariet ved moloen i Kabelvåg 18 mars 1931, og dette var blant de første i Europa. Gjennom krigsårene ble anlegget annektert av invasjonsmakten og det ble benyttet til vaskeri. 23. mai 1953 ble det gjenåpnet og var i kontinuerlig drift i mer enn 30 år. I 1985 var akvariet så nedslitt at det måtte stenges av sikkerhetsmessige grunner, og samme år ble det nedsatt en komite for å bygge nytt akvarium i Storvågan. Det nye Lofotakvariet åpnet i juli 1989.

Lofotakvariet er lokalisert i umiddelbar nærhet til Galleri Espolin, Lofotmuseet og Nyvågar Rorbuhotell. Antall besøkende per år har vært stabilt på ca 45 000 og området besøkes av ca 70 000 per år. På Lofotakvariet finner du store og små akvarier, et eget SKREIakvarium, oter- og seldam, utkikksplatå, kinosal, kafe og suvenirbutikk. I tillegg er det en utstilling om Sameksistens i havområdene, som er et samarbeidstiltak mellom fiskeri-, havbruks- og oljenæringen. I den senere tid er det bygd flere nye akvarier, sist et på ca 44 000 liter inne i hovedbygget – det største akvariet som er bygget siden Lofotakvariet åpnet. Lofotakvariet har også fremvisning av fiskeoppdrett med laks, ørret og regnbueørret i tillegg til de vanligste fiskeartene fra Lofoten og nordområdene.

Lofotakvariet er knyttet til ulike nettverk, blant annet Destination Lofoten, Lofoten Vinter, Innovative Opplevelser, Lofoten Mat, Lofoten Cruice Nettverk og Storvågan AS. Fra 1. januar 2014 ble Lofotakvariet konsolidert med Museum Nord.