Neptun sildoljefabrikk
Et teknisk og industrielt kulturminne i Vesterålen

av Norsk Fiskeindustrimuseum

Melbu • Vesterålen

Neptun sildoljefabrikk ligger på Melbu. Her ble det produsert sildeolje i over 70 år, men i dag holder Norsk Fiskeindustrimuseum til her. Sildoljefabrikken ble startet opp i 1910. Melbu var da et industrisentrum i Nord-Norge, takket være stedets industrielle og økonomiske nyskaper, Christian Frederiksen. Fabrikken var svært moderne utstyrt med store tekniske installasjoner og bygninger. De ruver fremdeles i landskapet på den lille Svinøya som ligger strategisk plassert i havneinnløpet til Melbu. Den industrielle bearbeidelsen av silda gjorde det mulig å tjene penger på et råstoff som tidligere ikke hadde vært kommersielt utnyttet. Fabrikken Neptun var den første i Norge som tok i bruk et nytt amerikansk maskinsystem, basert på helkontinuerlig skrupressing av silda etter koking. Det nye systemet gjorde det mulig å presse 50 hektoliter råstoff på en time, mens det tidligere hadde tatt tolv timer å bearbeide et slikt kvantum. Silderåstoff ble steamet og separert, og deretter tørket til mel- og oljeprodukter. Alle som har opplevd det vil kjenne igjen den karakteristiske, gjennomtrengende lukta fra en sildoljefabrikk! Neptun sildoljefabrikk var en viktig arbeidsplass og verdiskaper på Melbu. Men fra slutten av 1960-tallet seilte den norske sildoljeindustrien i motvind. Råstoffproblemer og sviktende lønnsomhet førte til nedbygging av store deler av industrien. Det var definitivt stopp på Neptun i 1987 og produksjonsutstyret ble demontert og solgt til Marokko. Sild og lodde skulle ikke lenger gi arbeid og inntekt til de ansatte, og røyken skulle ikke lenger vitne om at nå var de i full steaming ute på Neptun. Men selv om maskinene forsvant, besto resten av anlegget. Det ble Norsk Fiskeindustrimuseum i 1991.