Torsk – fisken som skapte Norge

Av Lofotakvariet

Storvågan • Lofoten

Torsk fra Lofoten er kjent over store deler av verden under navnet skrei. Fisket etter skrei foregår utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden januar – april, under den årlige gytevandringen, og det fanges store mengder fisk som dels konsumeres som ferskfisk og dels henges til tørk og blir til tørrfisk.

Fersk skrei er en delikatesse og kan måle seg med hvilken som helst råvare på verdensbasis. De senere årene er det blitt eksportert store mengde fersk skrei til markedene i Europa og USA.

Lokalt benytter man også rogna og leveren når skreien skal tilbereds og spise, dette kaller mølje og er en delikatesse for nordmenn.

Fisken som henges til tørk tas ned i mai/juni og sorteres eller «vrakes» for deretter å eksporteres til en rekke land i Europa, med Italia som det største mottakerlandet. Fisken vannes og benyttes i et utall retter, mest kjent er Bacalao.

I perioden fra år 1100 og opp tid moderne tid har tørrfisk utgjort en svært stor del av norsk eksport. Over flere hundre år utgjorde denne eksporten mer enn 80% av Norges samlede eksport, og den ga enorme inntekter til landet. Tørrfisken har vært med på å bygge nasjonen Norge, den har skapt mange samfunn langs kysten og det er skapt velstand for tusenvis av mennesker basert på skrein fra Lofoten. Denne handelen startet i Storvågan, som i tidligere tider het Vagar, og var den første og eneste byen i nord gjennom hele middelalderen.