24. oktober: FN-dagen

FN (Forente nasjoner) ble grunnlagt 24. oktober 1945. FN er en organisasjon med 193 medlemsland, det vil si at nesten alle land i verden er med. Organisasjonens hovedmål er å sikre fred og unngå krig.

FNs generalsekretær heter Antonio Guterres og er fra Portugal. Den første generalsekretæren het Trygve Lie og var fra Norge. Han var født på Grünerløkka og var utenriksminister i Norge i årene 1940-1946.

Regnbue

Menneskerettighetene ble vedtatt i 1948. Artikkel 1 lyder som følger: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»