Alterskapet fra Andenes

Foto: Jitse Buitink // Dette praktfulle alterskapet fra Andenes er en stor del av kirkekunstsamlingen til UiT.

Det fantes kirkekunstnere i Norge, men om du kunne kjøpe fra Tyskland så var det et bevis på rikdom. Alterskapet fra Andenes er nettopp det.

Alterskapet fra Andenes henger på Tromsø Museum og er ruvende i kirkerommet. Og det henger ikke alene, det er flankert på begge sidene av sidealtrer, også fra Andenes. På venstre side henger St.Hallvard og på motsatt side henger Maria og mora, Anna. Det er en Annaselvtredjefigur. Begge helgener fra katolsk tid. Store deler av den nordnorske kirkekunsten på museet er fra Vesterålen og særlig fra Andenes. De er stille vitner om en storhetstid.

Foto: Jitse Buitink // Per Helge Nylund ved Tromsø Museum viser stolt frem Alterskapet fra Andenes.
Les mer: Hvor gammel er Andenes egentlig?: Alterskapet fra Andenes

Her kan du høre en podcast om kirkekunst fra Andenes med Per Helge Nylund ved Tromsø Museum.

Krusifikset på andenes

Foto: Jitse Buitink // Andenes kirke har fortsatt imponerende kirkekunst Krusifikset kan være et av landets eldste i denne størrelsen.

Selv i dag har Andenes kirke fortsatt imponerende kunst. Krusifikset på Andenes har overlevd krig og brann. Kirkeverget, Jan Harald Andersen, har hørt at det er fra meget gammel og at det lå i mange år på hemsen i kirka. Nå har det fått seg en vel unt overhaling av kyndige folk.

Kirkekunsten fra Vesterålen er som nevnt en veldig stor del av samlingen. Mange av kirkene i regionen har fortsatt betydelige kunstverk som kan være verd en kikk for den som er interessert i kunst og historie. Kirkebyggene i seg selv er også imponerende.

I Andøy har vi tre statskirker, men en lang rekker med bedeshus og andre gudshus. Det har også stått en katolsk kirke på Stave. Vi kommer tilbake til den.