Åpningen av Ofotbanen

15. november 1902 ble den norske Ofotbanen koblet sammen med den svenske Malmbanan på Riksgrensen. Åpningen av Ofotbanen var starten på vekst og industrisatsning i Narvik.

Folkesamling på Riksgrensen da svensk og norsk jernbanedel ble koblet sammen i 1902.
Prominente gjester var til stede for å overvære den historiske begivenheten.

Den offisielle og høytidelige åpningen ble foretatt sommeren etter, 14. juli 1903, av unionskongen Oscar II og dronning Sofie.

Rutetabell for det kongelige åpningstoget på Ofotbanen 14. juli 1903.
Kong Oscar II og dronning Sofie på kongetribunen på Narvik stasjon.
Ved Ofotbanens nordligste punkt, ca. 3,1 km øst for Narvik stasjon, ble det reist en minnebauta som unionskongen Oscar II signerte.
Narvik kommunes innbydelse til festmiddag i forbindelse med åpningen av Ofotbanen 14. juli 1903.
Alt klart til feiringen av Ofotbanen.
Festmiddagen i gang i jernbanens verkstedlokaler.

Det er lenge siden festivitetene og den høytidelige stemningen i 1903. I dag er det vanskelig å ta inn over seg hvor stort dette var for Narviksamfunnet.

Narvik stasjon kommer man nært innpå et minne fra den offisielle åpningen av Ofotbanen:

2. juni 1979 ble minnesbautaen signert av kong Oscar II flyttet til Narvik stasjon, og gjort mer tilgjengelig for publikum.
Kong Oscar II signatur.

Alle historiske fotografier er fra Narvik kommunale fotosamling som forvaltes av Narvik Museum.

Les videre om Ofotbanen

Ofotbanen

Den 43 kilometer lange jernbanestrekningen fra Narvik til Riksgrensen er en sammenhengende rekke av kulturhistoriske godbiter ispedd vakker natur og svimlende utsikter.