Bolagsspettet

Har du hørt om bolagsspettet?

Spett og slegge var viktige verktøy på etterkrigstidas høyteknologiske anlegg for malmhåndtering hos LKAB. Da malmen kom med toget ble den lagt ut på de åpne lagrene der det nå er kjøpesenter og ishall.

Malmvognene ble plassert to og to over sjakter som fraktet malmen videre til det underjordiske knuseanlegget. Det var stort sett fire-fem mann som sto for tømmingen, tre arbeidet med spettet og en hadde slegge.

Det var sleggemannens oppgave å åpne bunnlemmene på malmvognene. To hendler ble slått ned og lukene åpnet seg og malmen strømmet ned i sjaktene. Da lemmene skulle opp igjen ble to mann med spett plassert på den ene siden, og en mann på den andre siden av vogna.

Malmvogner inne på Demag lossestasjon.
Tømming («tipping») av Mas-vogner med spett og slegge på Demags lossestasjon.
Lossestasjonen på Demag.

Malmvognene hadde en hake hvor en plasserte spettet, og på denne måten ble lemmen vippet opp. Lemmen var oppe når det smalt i vogna. Sleggemannen måtte være rask og slå låsene fast, slik at de tre med spett ikke måtte holde for lenge på lemmen. Deretter videre til neste vogn, og samme operasjon på nytt (hentet fra skatterifjell.no).

Les mer om Demag hos gamlenarvik.no.