Feltspaten på Hundholmen

Dagbruddet på Hundholmen ved Kjøpsvik fotografert i 1930. Steinen ble fraktet opp med transportband.

Driften på feltspaten startet i 1905, med periodisk drift fram til 1920 da selskapet ble solgt til Harald Stange & Co, som drev bruddet fram til nedleggelsen i 1959.

Midt på 1990-tallet sprengte Hundholmen småbåtforening en kanal fra det 60 m dype bruddet til sjøen, og fikk en godt beskyttet og dyp småbåthavn!

Les mer om Kjøpsvik Museum her.