Fiskemeder

Havet har alltid vært viktig for oss mennesker, både som ferdselsveg og som matkilde. Havet har mettet mange millioner mennesker gjennom tidene, og vi vesterålinger er blant dem. Våre fiskere har opp gjennom årene brukt méder for å finne igjen de gode fiskeplassene. Fiskemédene var helt nødvendige før moderne utstyr ble oppfunnet og tatt i bruk. Ei méd er det stedet som ligger i skjæringspunktet mellom noen steder. I méda krysser ei tenkt linje mellom to punkter i landskapet en annen siktelinje mellom to andre punkter. Ved å bruke disse siktelinjene kan man kartlegge det «usynlige» landskapet under havoverflaten.

Her i Vesterålen blir méder også kalt tilror, og médene blir fremdeles brukt både her og andre steder i landet. Dessverre er en god del av lokalkunnskapen og navnene på de gamle médene i ferd med å forsvinne.