Fisketeknikker i vikingtiden

I Nord-Norge, har bosetting langs kysten vært en norm, ettersom de levde for det meste av havet, dette ga dem enkel tilgang til kysten og havets mangfoldige ressurser. Eldre helleristninger forteller oss at båten ble tatt i bruk trolig fra første bosetting i Nord-Norge og arkeologisk materiale forteller oss at det trolig var fiskebosetninger på Fure (Nord for Bodø) omlagt 11 000 år siden. Av bergkunst har området mellom Nord-Helgeland og Ofoten en helt spesiell type bergkunst.
Ikke bare fordi det er de eldste vi har i Norge, men også fordi vi ikke finner lignende andre steder i verden. Disse sporene er å finne på ytterkysten og på øyer. Båten var et redskap som gjorde det mulig, for de forhistoriske menneskene, å holde kontakt med ulike landsdeler og fiske og sanke maritime ressurser. I vikingtiden hadde vikingene ulike fiskeredskaper til disposisjon. Det første, som nevnt tidligere, var båten. De hadde også Juksafiske, dorgfiske og garnfiske. 
Det er mulig de også hadde andre teknikker, men grunnet naturen av fisking, ligger mange spor under strandlinjen eller blitt erodert av tidens tann. Den type fiske som fungerte best ble som oftest lært videre til neste generasjon, alt annet ble glemt. 
Noe av de eldste trekkene ved en nordlandsgård var naust. De fleste naust varierer i størrelse, men de fleste som er blitt funnet er i en mindre størrelse, for mindre båter som kan brukes for hovedsakelig fiske. I noen områder, som på Vestvågøy, er det en større konsentrasjon av større naust, som hadde plass til større skip.
Dette kan tyde på at det var mer omfattende fiske i denne kommunen som var i regi av høvdingen, Olaf Tvennumbruni. Det kan også være grunnet hvordan havet oppførte seg i området. Flo og fjære spiller en viktig rolle når det kommer til vurderinger om bygging av naust.  
Juksafiske er en enkel teknikk som går ut på å bruke håndsnøre, søkk, fortøm og krok. I denne teknikken holder man redskapet i konstant bevegelse gjennom kraftige og jevnlige røkk. Dette var noe som kunne gjøres fra båten ved ekstra hjelp av et vabein.
Drogfiske var noe som trolig ble mest brukt for å fiske på sei i Nord-Norge og fungerer ved at man lar snøre med krok og drogsøkk dras etter en roende båt. Drogsøkk er noe som er blitt funnet på Borg og datert til å være fra 550-900 e.kr. Under utgravningen av Borg (1981-1989) ble det funnet ni fiskesøkk, men det er mulig det var flere. Utformingene til et søkk er meget likt vevlodd.
Garnfiske er en gammel tradisjon, men som er vanskelig å datere grunnet materialet som er brukt. I forhistorisk tid ble det gjerne brukt materiale av enten planter eller dyr, som har gjort at garn er sjeldent bevart i en arkeologisk kontekst. Det har blitt gjort funn av garn som er datert til eldre steinalder i Finland, Sverige og Danmark, noe som indikerer hvor lenge garn har vært i bruk.
Bruken av garn er å kaste et nett i vannet og fisker skal sette seg fast i maskene. Garnfiske ble primært brukt for laksefiske og seifiske. Vi har lite funn av fiskegarn, vi ser derfor etter sekundært materiale for å bekrefte at bruken av fiskegarn. Sekundærfunn er gjenstander som garnpinne, garnflottør, garnnål og garnsølle. 
Fra vikingtiden er det kommet en historie om hvordan garnet for første gang ble skapt. I korte trekk: Loke hadde fornærmet de andre gudene og var på flukt. På dagtid gjemte han seg i en elv som en laks, og på natten satt han i en hytte. Loke tenkte med seg selv hvordan andre guder muligens kan fange han, og mens han tenkte på dette bandt han tau sammen til et nett, og det var mulig å fange en fisk i et slikt nett. Slik skapte Loke det første fiskegarnet.
Loke hørte gudene nærme seg en dag og kastet nette over noen glør og gjemte seg i elven som en laks. Da gudene ankom fant de rester av nettet i glørne og Loke som en laks i elven. Kvase, en av de klokeste av gudene, husket nettet i glørne og lagde et nytt nett som gudene holdt mellom seg mens de gikk opp elven og tømte den for fisk og fanget Loke. 

Litteraturliste

Guerber, H. (2017). Tales of Norse Mythology. Sterling Publishing Co., Inc.  

Helberg, B. (1993). Fiskeriteknologi som uttrykk for sosial tilhørighet: En studie av nordnorsk fiske i perioden 400-1700 e.Kr. [Master’s thesis]. Universitetet i Tromsø. 

Holberg, E. & Røskraft, M. (2015). Håløygriket (1. Ed.). Fagbokforlaget. 

Johansen, O, S., Kristiansen, K. & Much, G. S. (2003). Soapstone artefacts and whetstones. In Johansen, O, S., Munch, G, S. & Roesdahl, E. (Ed.), Born in Lofoten: A chieftain’s farm in North Norway. (ss.141-166). Tapir academic press. 

Les mer om Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn tusen år.