Fra Andenes til Washington til Andenes

Bildet viser familien Durum (5 stk) inne på Andøymuseet

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900, reiste mange andværinger ut i verden. Mange reiste fordi det rett og slett ikke var gårder og parseller nok til å fø alle. Av de som reiste var det mange som dro til USA. Denne juli kom familien Durum (norsk stavemåte Dørum) på leit etter sine røtter på Andenes. 

Med seg hadde de en nedtegnelse av familiens historie. Og den starter på Andenes i Fyrvokterboligen. På Polarmuseet fikk de informasjon fra bygdeboka om familiens opphold på Andenes. Vi formidlet også kontakt til Berit Karlsen, som er etterkommer til den siste fyrvokterassistenten og i dag eier boligen. Familiene møttes, og amerikanerne fikk komme inn og se hvor deres forfedre hadde bodd. Markus Skårnes ved Andøymuseet/Museum Nord, har oversatt den delen som omhandler Andenes.

Oskar II regjerte som konge av både Norge og Sverige fra 1872 til 1905. Magnus I (Magnus den Gode) var konge av Norge fra 1035 til 1047. Kanskje var disse kongene Oskars navnebrødre?

Oskar Magnus Dørum var født i Andenes*, Nordland fylke, Norge, den 29. mars 1886 og døpt 15 august i den lokale lutherske kirken. Hans far var Knud Olsen Dørum og hans mor var Ingeborg Kristine Hansdatter Angell. Deres ekteskap ble registrert 1. februar 1886 i kirkeboken til den samme menigheten. 

Knud Olsen var født til Ole Halvorsen og Gertrud Ingebrigtsdatter den 15 november 1849 på Dørum gård i Oppdal, Søndre Trondhjem fylke (Sør-Trøndelag etter 1918), Norge. Knud forlot gården den 22 mai 1869 og reiste nord til Vesterålen i Nordland. Han dro for å jobbe som assistent til fyrvokter Andreas Vincent Stoltenberg ved Lødingen fyr, som lå på Hjertholmen. Knud Olsen Dørum hadde da tatt i bruk navnet på familiegården i Oppdal som etternavn. 

Han møtte, og giftet seg kort etter med, datteren til Andreas, Wilhelmina Birgitta Stoltenberg. Den 1. oktober 1873 fikk de en datter. Dessverre gikk hans kone bort 1. juni 1874. Den samme dagen ble datteren døpt og gitt morens navn, Wilhelmina Birgitta Dørum. 

Den 2. november 1877 viser registrene at Knud var ansatt som fyrvokterassistent i den lille fiskehavna Andenes på Andøya. Det var tydeligvis her Knud møtte Ingeborg Kristine. Deres ekteskap var registrert i kirkebøkene til Andenes menighet. Ingeborg ble født til foreldrene Hans Petter Eliasen Angell og Elen Marie Dorthea Nilsdatter den 25 august, 1859 i Lødingen menighet. 

Ingeborg og Knuds første hjem, som de delte med fyrvokter Sivert R. With og hans familie, var ved siden av Andenes Fyr. Huset hadde fem rom og et kjøkken i første etasje, og tre rom pluss kjøkken i andre etasje. Oskars familie hadde leiligheten i andre etasje, som ikke hadde innendørs vann og kloakk. Det var også her i Andenes at Oskars eldste søster, Dagmar Marie, ble født den 26 april, 1887.

Byggingen av Andenes fyr begynte i 1856. Den 24 september 1859 ble lyset slått på. Med sine 40 meter, er fyret blant de høyeste i Norge. Det er 148 trinn til balkongen på toppen (Jeg klatret hele veien) der man kan se rundt 13,2 nautiske mil ut. I 1958 tok Luftforsvaret over driften. 

Den 10. september 1888, ble Knud ansatt som fyrvokter ved Flatøy fyr. Da flyttet familien sørover til en liten øy i Steigen kommune. Her fikk Oskar to brødre og to søstre. 


Den 23. desember 1894 døde Oskars far Knud av lungebetennelse. Kort etter flyttet moren Ingeborg med de seks barna sørover til Bodø. Her ble Oskar konfirmert den 12 august i 1900. 


Som 17 åring reiste Oskar sør til Trondheim, og reiste fra her til England (Og videre til Amerika)

Historien er skrevet av James Durum, sønnen til Oskar, bestefar til Scott Durum som kom til Andenes med sin familie. Kona heter Tiziana Cavinato og dette er barnas navn:

Jonas Walton Mugge-Durum and Christop Kurt Mugge-Durum, og Rita Winifred Durum.

Det viste seg at historien er større. Familien Stoltenberg, som nevnes er forfedrene til Jens Stoltenberg og Oskars bror ble ordfører i Kirkenes. Muligheten er også stor for at de har blodslinje til tidligere minister Odd Einar Dørum.

Familien nevnes også i bygdeboken for Risøyhamn. Her nevnes det at de disponerer en eiendom. For meg synes dette å enten være eiendommen som bygdetunet står på, eller i forbindelse med denne. Her bodde den ikke så helt ukjente Sivert With. Vi anbefaler i den forbindelse Idar Nilsens bok om Risøyrenna og selvfølgelig bydebøkene, og årsbøkene til historielaget.

Vi samler små og store historier og prøver å pusle de sammen som en del av grunnlaget til det Andøy vi ser i dag. Kom gjerne innom og se om du kan finne spor etter dine forfedre.

Jitse Buitink, Andøymuseet Museum Nord

Markus Skårnes, Andøymuseet Museum Nord