Grotter i Nordland

Grotter i Nordland

Nordland har et stort mangfold av grotter – men hva gjemmer seg egentlig der inne i mørket?

Hva er ei grotte?

Ei grotte er et naturlig underjordisk hulrom. Bergmassen rundt hulrommet er vanligvis fast fjell, men noen unntak finnes, hvor grottas vegger består av løsmasse som grus og morene. Det finnes flere typer grotter, og en av de mest utbredte typene er karstgrotter.

Karstgrotter blir dannet i bergarttypene kalkstein, dolomitt, steinsalt og gips, som alle er lett løselige i vann. Kalkstein er den vanligste av disse karstbergartene, som gjør at karstgrotter ofte blir kalt kalksteinsgrotter. Når grunnvann strømmer gjennom bergmassen, løses den opp og det dannes sakte men sikkert hulrom og kanaler i bergmassen. Kanalene kan bli formet som labyrinter eller elveløp med forgreininger, og kan bli svært lange.

Grotteåpning fra innsiden av grotta mot åpningen
Solvikhula. Foto: EvoCave
Hvorfor er det så mange grotter i Nordland?

Det er langt mer enn 2000 kjente grotter i Norge og de fleste ligger i Nordland. Nordland har de største arealene av kalkstein eller marmor i landet, og det er nettopp i disse bergartene karstgrottene oppstår.

Kart over Nordland fylke med innmarkerte prikker der det er karstgrotter i kalkstein og dolomitt
Lauritzen, S. E. (2022). Karst og Grotter i Nordland. In: Rolv Dahl, Morten Smelror, Ola Torstensen (Ed.), Nordland Blir Til. Geologi og Naturhistorie (pp. 131-157): Museumsforlaget.

EvoCave-prosjektet

EvoCave er et forskningsprosjekt som utforsker grottene i Kjøpsvik, for å finne ut hva grottesystemene skjuler av tidligere liv og historie.

Prosjektets mål er å undersøke 122 000 år med faunamangfold på høye breddegrader ved å bruke paleozoologi, arkeologi, paleoøkologi og gammelt DNA.

Kalksteinsgrottene i Kjøpsvik er unike i verdenssammenheng, med et av få steder i Norden med så gamle spor. For 30 år siden fant huleforsker Stein-Erik Lauritzen beinrester fra isbjørn i grottesytemet som er minst 70 000 år gamle. I tillegg er det gjort funn av beinmaterialer fra ulv, sel, spissmus, torsk og lomvi. EvoCave plukker opp tråden, og startet med utgravninger i Kjøpsvik i 2021.

Les mer om EvoCave-prosjektet på prosjektets nettside og blogg HER.

En gruppe mennesker i arbeidsklær og hjelmer ved åpningen til en grotte
Utgravningsteamet i Kjøpsvik, 2021. Foto: EvoCave

Lær mer om Speleologi og EvoCave

Her kan du lytte til to podkaster fra museumspodkasten Ekspedert!

EvoCave

EvoCave er et forskningsprosjekt som utforsker grottene i Kjøpsvik, for å finne ut hva grottesystemene skjuler av tidligere liv og historie.

Grotteforskning i Kjøpsvik

I høst har forskerne i prosjektet EvoCave vært på feltarbeid i Kjøpsvik. Prosjektet satte i gang utgravningene i grottene i Kjøpsvik i 2021, og har nå fortsatt på feltarbeidet i september i år.

Kjøpsvik Museum

Den unike gruve- og industrihistorien, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.