Gull og kostelige glassvarer

Gull og kostelige glassvarer er spor etter stor makt, og rike og mektige menn og kvinner på Borg. Les mer om gjenstandene i denne historien.

Det store høvdinghuset var delt inn i flere rom. I gildehallen var høysetet høvdingens og husfruas spesielle plass, hevet over de andre benkene. Høysetet var det symbolske sentrum for alt sosialt liv, politisk og religiøst. Herfra utgikk makt og orden. Her satt det herskende par når det var fest og når viktige begivenheter fant sted.
Fem gullgubber, eller tynne gullplater, ble funnet under utgravingene på Borg på 80-tallet. Gullgubber er bare funnet på bestemte steder i Skandinavia, på høvdingseter eller i maktsentra. De ble rituelt nedlagt i stolpefundamentene ved byggingen av høysetet i gildehallen. Gullgubbene er sjeldne og vitner om stor makt. Til sammen ble det funnet fem gullgubber på Borg. Kanskje viser de et kjærlighetsmøte mellom mann og kvinne? Eller er de symboler på høvdingens guddommelige opphav?
Fra gildehallen lød latter, begerklang og musikk. Folk moret seg med brettspill og det ble også budt på øl og mjød, ofte for mye. I hvert fall står det i gudediktet Håvamål: ”best er å kunne drikke uten å miste vettet”.
Øl, vin og mjød var mer enn nytelsesmidler. Høytider og viktige begivenheter ble drukket inn og var med å skape samhold og tilhørighet blant deltakerne. Hos høvdingen ble det brukt flotte glass og kanner.
Glass var sjeldne og kostbare varer, importert fra sydligere deler av Europa. Det var nok bare rike og mektige menn og kvinner som kunne servere mjød i kostelige glass.
Originale deler av slike kanner og glass kan du se i utstillingene på Borg, sammen med andre sjeldne og spesielle arkeologiske funn.
Besøk Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn tusen år.