Historier fra Lofoten Krigsminnemuseum

En introduksjon til historier fra Lofoten Krigsminnemuseum. Ta et dypdykk inn i lokal og regional andre verdenskrighistorier.

Senkningen av den tunge tyske krysseren Blücher i Oslofjorden førte til at Norge fikk en annen historie i 1940. Men mange er ikke klar over at oberst Birger Eriksen, som ga ordren til å åpne ild, var fra Lofoten. Dette dramaet er stilt ut i museet.
Jordmor Nelly Lund Johansen, som tok imot elleve barn i tunellen utenfor Kirkenes.
Det var mange fra Lofoten i flyvåpenet under andre verdenskrig.

Besøk Lofoten krigsminnemuseum

Lofoten Krigsminnemuseum

Norges største utstilling av sjeldne uniformer og gjenstander fra andre verdenskrig. Unikt historisk bilde av disse dramatiske årene.