Historier fra Lofoten Krigsminnemuseum

Senkningen av den tunge tyske krysseren Blücher i Oslofjorden førte til at Norge fikk en annen historie i 1940. Men mange er ikke klar over at oberst Birger Eriksen som ga ordren til å åpne ild var fra Lofoten. Dette dramaet er stilt ut i museet.
Jordmor Nelly Lund Johansen, som tok imot elleve barn i tunellen utenfor Kirkenes.
Det var mange fra Lofoten i flyvåpenet under andre verdenskrig.