Høvdingenes havn – Innerpollen, Lofotr Vikingmuseum

Formidlingstekst om Høvdingens vikingskipshavn – Innerpollen. Lydfil kommer.

Havnen er helt sentral for høvdingen på Borg. Her mottar han varer og sendte handelsvarer ut i verden, får besøk og reiser ut. Havnen er mye i bruk fra 500-tallet til slutten av vikingtiden (ca. 1050 e. Kr). Bruken av havnen er samtidig med Høvdinghuset på Borg.
Borgpollan er et felles navn på de to pollene Ytterpollen og Innerpollen på nordsiden av Vestvågøy kommune. Vannet foran dere heter Innerpollen og er en saltvannsholdig poll. Pollen strekker seg ca. 2 km sørover fra Skjellstraumen som går inn til pollen Flaget i nordøst mellom halvøyene Flaget og Skjelløya. Ved Innerpollen er det funnet rester etter ca. 20 naust. Seks av disse naustene er arkeologisk utgravd, og viser at de var i bruk mellom periodene 500 og 1050 e.Kr.
Havnivået har sunket ved Innerpollen – noe som påvirket bruken av vikingskipshavnen. I løpet av de ca. 600 årene, kunne skip og båter navigere gjennom de smale og grunne forbindelsene mellom ytre og indre Borgpollen. Når havnivået sank i på slutten av vikingtiden, ble det vanskeligere for båter og skip å seile/ro inn til Innerpollen.
Da Innerpollen hadde begrenset tilgang til sjøvann – førte det til at havet frøs om vinteren. Torskefiske er mest produktiv om vinteren. Når Innerpollen på slutten av vikingtiden fryser – ser vi også at bruken av naustene opphører. Store deler av Borghøvdingen inntekt kom fra fiske og sjøfangst. Fiskerne finner andre egnede havner og fiskeplasser, som for eksempel Borgvær.