Høvdinghuset på borg

Les mer om de forskjellige inndelingene i høvdinghuset på Borg. Husets øvrige konstruksjon er et resultat av grundig forskning på vikingtidshus.

Huset har vært oppdelt i fem hovedrom: Boligdel med sentralt ildsted. Langs yttersiden av nordveggen lå husets søppelhaug, hvor det er gjort mange interessante funn.
Inngangsrom med to innganger – en mot syd, som må ha vært hovedinngangen og en mot nord, ut mot søppelhaugen på husets «bakside».
Gildehall med et stort, sentralt ildsted. Her sto høysetet i det nordøstre hjørnet, hvor gullgubbene, drikkeglass og kanner er funnet. Glassene og kannene er brukt ved store gilder og blot.
Lager, hvor det nok ble oppbevart korn, mjød og øl. Inn til dette rommet har det vært en port i husets sydvegg.
Fjøs med to innganger fra syd. Høvdingen og husfrua har hatt mye fe. Det har sikkert vært hestestall her. Dette rommet huser i dag arbeidsplasser for håndverkere, samt en utstilling som i tekst og gjenstander illustrerer noen sider ved vikingtidens mytologi.
De arkeologiske utgravningene I årene 1986 til 1989 kom forskere fra hele Norden til Borg. De avdekket det hittil lengste høvdinghuset fra vikingtiden. Utgravningene viste at Borg var bebodd i minst 1000 år.
Rekonstruksjonen Høvdinghuset som er rekonstruert, er et treskipet langhus med parvis plasserte stolper som bærer taket. Under utgravningene ble det funnet spor etter disse stolpene, etter ytterveggene av gresstorv og de indre panelveggene av tre. Husets øvrige konstruksjon er et resultat av grundig forskning på vikingtidshus.
Besøk Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn tusen år.