Huset på berget

Har du hørt om huset på Berget? I denne historien får du vite mer om bygget som husker Narvik Museum i dag.

Før det ble museum var det ærverdige murbygget brukt til noe helt annet. «Huset på berget» var NSBs administrasjonsbygg og stod ferdig i 1902, tegnet av Paul Due og med Gunerus Soot som byggmester.

Administrasjonsbygget under oppførelse i 1901. Takkonstruksjoner er på plass. Sildebåter i havna. Foto: Gunerus Soot
Administrasjonsbygget rommet kontorer i 1. etasje og distriktssjefens bolig i 2. etasje.
Rundt bygget var det opparbeidet et betydelig hageanlegg.
Administrasjonsbygget i 1939.

I 1941 tok tyskerne 2. etasje og kjelleren i bruk, og i 1943 overtok de resten av bygget mens jernbaneadministrasjonen måtte flytte til ei brakke på torvet. Da krigen var over ble hele bygget brukt til kontorer.

På slutten av 1950-tallet ble de øverste deler av hageanlegget tatt i bruk til boligtomter rundt den nyanlagte Hagebakken.

Administrasjonsbygget og Hagebakken boligfelt i bakgrunnen. Foto: Widerøe Flyfoto, 1961
Hageanlegget og gartneriet til administrasjonsbygget. Foto: Widerøe Flyfoto, 1961

Fra 1995 ble administrasjonsbygget leid ut til Ofoten Museum (Narvik Museum) da jernbaneadministrasjonen ble bygd ned i Narvik. I 2002 fikk museet overta bygget vederlagsfritt. Gartneriet i hageområdet måtte rives da tunnelen på E6 til Fagernes ble bygd. 

Murbygg, Narvik havn
Narvik Museum i NSBs tidligere administrasjonsbygg og utsikt over Narvik havn, 29. juni 2020. Foto: Harald Harnang

En tur til Administrasjonsveien 3 anbefales uavhengig om museet er åpent – her kan du drømme deg tilbake til fordums prakt og reflektere over den enorme utviklinga Narvik by har hatt! 

Alle fotografier er fra Narvik kommunale fotosamling, som forvaltes av Narvik Museum.